Om globalisering i ljuset av förnyelse, kunskap och kreativitet

I dessa dagar av konjunktursvängningar är det extra intressant att prata om behov av förnyelse. Är det läge att skydda det gamla och hittills framgångsrika eller måste vi lyfta blicken högre och titta in i framtiden?

Det är till viss del vad Fredrik Härén talade om på Kunskapens dag den 12 september 2007. Mest av allt skulle nog Fredrik säga att han pratar om kreativitet. Mycket illustrerades genom att Sverige jämfördes med andra, s.k. u-länder / developing countries. Kreativitet är starkt förknippat med begreppet kreativ förstörelse, som Joseph Schumpeter myntade 1942. Kreativ förstörelse är den process som inifrån ständigt revolutionerar ekonomins struktur genom att förstöra det gamla och skapa nytt. Enligt Schumpeter hänger kreativ förstörelse och tillväxt ihop!

Fredrik Härén är en utmärkt retoriker som förstår innebörden av att allvar och allvarlig är olika saker, att det går att prata allvar utan att vara allvarlig. Nedan är två klipp från när Fredrik pratade på Kunskapens dag. (Klippen är ca 50 minuter tillsammans och absolut sevärda, speciellt om du är student!)

4 thoughts on “Om globalisering i ljuset av förnyelse, kunskap och kreativitet

  1. Jag gillar verkligen hans presentation. Får en att tänka till lite!

    En annan fråga är om regeringen bör ta över SAAB, vilket kan förknippas med kreativ förstörelse. Det är tydlig att ingen vill ha en SAAB, att de har gått back i ett decennium. Dags att omfördela kunskap för att satsa på nya innovationer…

  2. Pingback: Varför rekrytera svenskutbildade ingenjörer? — Karl Wackerberg

  3. Pingback: Därför är svenskutbildade ingenjörer attraktiva — Karl Wackerberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>