Sunday Bloody Sunday

  • U2 – Sunday Bloody Sunday

Jag har bytt publiceringssystem till WordPress 2.5. Praktiskt innebär det att jag rensat bland gamla artiklar på wackerberg.se och att nytt material kommer att publiceras mer frekvent. (och att jag får mer tid och blir gladare, då jag kan kasta mitt egenutvecklade system.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>