Tentaångest – Exam Anxiety

När jag loggade in på Chalmers studieportal idag slogs jag av Akademihälsans reklam för nystart av tentaångestgrupper – jag kände mig träffad. Syfte med tentaångestgrupperna är att reducera ångest inför tentamen.

Tentaångest – ett samlingsbegrepp för den oro som kan infinna sig före och under tentamen, och i vissa fall även efter tentamen innan resultat har delgivits. Tentaångest är mycket vanligt.

Tentaångest kan yttra sig i:

  • Svårt att sova.
  • Svårt att äta.
  • Svårt till koncentration.
  • Svårt att studera.
  • Svårt att tänka på annat än tentamen.

Ångesten som finns kan uttrycka sig kroppsligt genom s.k. psykosomatiska symtom, t.ex.

  • ont i magen,
  • ont i huvudet och så vidare.

Att hantera tentaångest

En sökning efter exam anxiety på Google ger flera, enligt mig, matnyttiga råd om hur du kan hantera tentaångest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>