Vet du varför ett multinationellt företag ska rekrytera dig?

I mitt förra inlägg ställde jag frågan varför multionationella företag bör rekrytera svenska ingenjörer. En som tog frågan till sig är David Gustafsson, som vinklar ämnet mot att handla om att multionationella företag rekryterar rätt civilingenjörer om de rekryterar svenskutbildade. Davids argumentation bygger på att svenskar historiskt sett har bättre idéer och söker fler patent än ingenjörer från Sri Lanka.

Jag tycker Davids argumentation behöver kompletteras. För det finns många andra goda anledningar för multionationella företag att anställa svenskutbildade ingenjörer, trots att de är väldigt mycket dyrare än motsvarande ingenjörer från Sri Lanka. Att inte argumentera för detta som civilingenjörsstudent vore nämligen dumt, något som David också påpekar. Jag är själv student på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på Chalmers.

Bakgrunden till att Davids argument behöver kompletteras är att statistiken som visar att svenska ingenjörer söker fler patent är svår att verifiera. Detsamma gäller att svenskar historiskt sett har bättre idéer. Det jag framför allt önskar med denna artikel är att komplettera den argumentation David för.

Statistiken för att svenskar söker fler patent bygger på något som kallas första sökande. Det kan finnas mängder av anledningar till att detta sker i Sverige och inte Sri Lanka. Troligt är att just sådan produktutveckling historiskt sett varit förlagd till Sverige. Detta med bakgrund av att vi har en lång tradition av högre utbildning, fram för allt med avseende på ingenjörsvetenskap. Detta kunnande har troligtvis bidragit till att multinationella företag förlagt sin verksamhet i Sverige, i verksamheten har det sedan byggts upp ytterligare kunskap som inte är lätt att flytta på – trots att ingenjörerna på Sri Lanka idag har samma kunskap som nyexaminerade från Sverige. Frågan är då, kommer multinationella företag, även efter att de stängt sina svenska avdelningar – i sken av den globala lågkonjunkturen (som det talas om) – att bygga upp sin verksamhet i Sverige eller kommer det att ske utomlands?

Att svenskar historiskt sett har fler goda idéer är lätt att säga när vi bor i Sverige där våra inhemska idéer logiskt uppmärksammas mer än utländska. Sällan pratas det om vad som är skapat i andra länder. Kort sagt, vi har för lite information för att kunna säga att svenskar har bättre idéer. Detta trots att svenskar genom tiderna har kommit med många bra idéer; skiftnyckeln, dynamiten, kullagret, trefassystemet, turbomotorn. Att Sri Lanka saknar (?) nobelpristagare tror jag i mångt och mycket beror på att de som delar ut nobelpriset åtminstone förr representerade västvärlden tillsammans med att Sri Lanka – och många andra länder i Asien – utvecklats på senare tid.

Likväl säger historiken föga om framtiden. En parallell skulle kunna vara att jämföra japansk och amerikansk massproduktion. När Toyota började sin massproduktion av fordon strax efter andra världskriget var de tio gånger mindre produktiva än motsvarande amerikanska producenter men redan 1956 var Toyota förbi eller åtminstone på samma nivå. De amerikanska fordonstillverkarna hade knappt förbättrats sen 1930-talet! Lika “farligt” är det kanske att göra distinktionen på developed och developing countries?

Trots allt, David har åtminstone tagit ett första steg mot varför svenskutbildade ingenjörer är bättre än andra. Den erfarenhet och kunskap som finns hos nationella företag och som smittar av sig på såväl de anställda som svensk utbildning tror jag bidrar till att skapa dyra svenskutbildade ingenjörer som är eftertraktade av multionationella företag.

Fortsättning följer… för ännu är inte alla argument på bordet till varför multinationella företag ska rekrytera svenskutbildade civilingenjörer och i synnerhet mig.

5 thoughts on “Vet du varför ett multinationellt företag ska rekrytera dig?

  1. Hej Karl,
    Du kommer med intressanta kommentarer på mitt inlägg. Dock tror jag att du ser lite för negativt på saken, svenska ingenjörer har stora möjligheter och det kan visst utläsas ur historien.
    Däremot tror jag inte att anledningen till att vi är attraktiva ligger i att våra inhemska företag ger oss särskilt mycket kunskap. Nej, ingenjörsutbildningen innehåller faktiskt ingen praktik idag! Däremot finns det andra anledningar, se mitt inlägg:

    http://www.techonomics.se/ekonomi/framtiden-ser-ljus-ut-for-svenska-ingenjorer/

  2. Pingback: Framtiden ser ljus ut för svenska ingenjörer | techonomics.se

  3. Pingback: Länkar - alltid en hörnsten

  4. Pingback: Därför är svenskutbildade ingenjörer attraktiva — Karl Wackerberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>