Om globalisering i ljuset av förnyelse, kunskap och kreativitet

I dessa dagar av konjunktursvängningar är det extra intressant att prata om behov av förnyelse. Är det läge att skydda det gamla och hittills framgångsrika eller måste vi lyfta blicken högre och titta in i framtiden?

Det är till viss del vad Fredrik Härén talade om på Kunskapens dag den 12 september 2007. Mest av allt skulle nog Fredrik säga att han pratar om kreativitet. Mycket illustrerades genom att Sverige jämfördes med andra, s.k. u-länder / developing countries. Kreativitet är starkt förknippat med begreppet kreativ förstörelse, som Joseph Schumpeter myntade 1942. Kreativ förstörelse är den process som inifrån ständigt revolutionerar ekonomins struktur genom att förstöra det gamla och skapa nytt. Enligt Schumpeter hänger kreativ förstörelse och tillväxt ihop!

Fredrik Härén är en utmärkt retoriker som förstår innebörden av att allvar och allvarlig är olika saker, att det går att prata allvar utan att vara allvarlig. Nedan är två klipp från när Fredrik pratade på Kunskapens dag. (Klippen är ca 50 minuter tillsammans och absolut sevärda, speciellt om du är student!)

Problem Solving Using Java

Kitesurfing!

I väder likt detta, 29 grader, klarblå himmel, lockar volleyboll, kanot, frisbeegolf, bad och salta vatten. Jag har dock helt andra nöjen en dag som denna, då det är tentamen i kursen Algoritmer och datastrukturer. Jag plöjer igenom boken, tittar på gamla tentor och föreläsningsanteckningar, inte i särskild tentapanik, men ändock gör jag det. Det är tur att boken är underhållande:

“Now e is popped, pushed, popped, pushed and finally popped … ” Data Structures & Problem Solving Using Java, Mark Allen Weiss, s. 616

“Visualize the tree as being flexible, grab the child node k1, close your eyes, and shake the tree, letting the gravity take hold.” Data Structures and Problem Solving Using Java, Mark Allen Weiss, s. 651

HTML Pretty Printer, Java

För att kunna exekvera XPATH-uttryck, så behöver källan vara välformatterad, lämpligtvis XML. Nu vill jag använda XPATH-uttryck för att extrahera länkar och text ur vanliga webbplatser, sådanna som mer än sällan är välformatterad. Det är ett problem som jag inte löst, det räcker i min tänkta tillämpning att lura XPATH-exekvering att tro, att dokumentet är välformaterat. Jag önskar mig alltså en skrivare som tar ful-html och gör om det till fin-html, en HTML Pretty Printer till Java. Har du något förslag på lösning?