Enkel och billig e-handelslösning

Jag har utvecklat en ny webbshop, som återfinns på saabaux.se och saabaux.com. Det blev över förväntan. Trots mindre bekymmer vid integration av PayPal så har det inte ens kommit i närheten av den tid som enbart krävs för att designa ett schysst tema för t.ex. Magento. Webbshoppen bygger på WordPress och är speciellt gjord för att sälja en eller ett fåtal produkter. Nästa steg i utvecklingen är att jobba med internetmarknadsföring genom framför allt intern och extern sökmotoroptimering. På att-göra-listan står också att ta mer och bättre produktbilder och att eventuellt använda Payson inom Sverige för att möjliggöra fakturering. Därtill verkar jag inte få PayPal att stödja användare utan JavaScript.

Det var min vän Johan som satte igåg detta projektet; han har under det senaste året sålt en produkt, CDConnect, som gör så att de som äger en SAAB 9-5 och 9-3 av årsmodell 98-2005 respektive 98-2003 kan få en integrerad AUX-ingång. CDConnect är en typ av en AUX-adapter. Kort sagt, en produkt som löser ett problem på ett bra sätt eftersom SAAB inte tillhandahåller en lösning. Jag hoppas att min webbshop löser Johans problem, att enkelt kunna informera potentiella kunder om produkten och möjliggöra köp.

Har du några minuter över så skulle jag uppskatta om du kan ge mig feedback på någon av webbshopparna. Och har du en SAAB 9-5 eller 9-3, varför inte köpa AUX adapter?

Nästa webbprojekt i tunneln är att sälja golfpeggar som håller i oändligheten!

Att effektivt skriva examensarbete och rapporter

Under våren har jag ägnat många timmar åt att skriva kandidatarbete. Över 30 timmar i veckan. Nu de senaste veckorna uppgår det snarare till över 40 timmar i veckan. Jag kommer hem helt utmattad och behöver en kanna kaffe för att kunna tänka. Det går att orda mer om min och mina gruppmedlemmars insats, mantimmarna vi lagt ner, men det leder ingen vart. Jag tänker orda desto mer om mina personliga erfarenheter av att genomföra ett kandidatarbete. Om att skriva och arbeta effektivt i grupp.

Att välja problem

Välj ett väl avgränsat och tydligt problem. Om problemet har en tydlig lösningsgång, till exempel marknadsplan, marknadsundersökning, lokaliseringsbeslut, processförbättring eller processidentifiering underlättar. De sistnämnda problemen kan liknas vid ett konsultproblem. Fördelen med konsultproblem är att de har en tydlig avgränsning och att det tydligt går att se när problemet är löst. Har du en mer allmän fråga som att utforma morgondagens löpandebandmontering finns inget tydligt slut. Vid allmänna problem måste tydliga avgränsningar göras tidigt i projektets skede. Utforska då hellre ett litet område grundligt än ett stort område ytligt. I de fall det avgränsade området upplevs som för litet går det senare att minska avgränsningarna.

Att skriva projekt

Att sitta flera personer framför samma dator är ineffektivt. Effektivast är att arbeta i par om två. Paret behöver inte sitta framför samma dator men de ska ha möjlighet att ge varandra frekvent utförlig återkoppling på utfört arbete. Inom paret bör arbetsfördelningen kontinuerligt utvärderas. Parens arbete bör sedan relativt omgående utvärderas i hela gruppen för att kunna skapa gemensamma normer gällande ambitionsnivå, stilnivå och språkkorrekthet. Inom gruppen och inom paren bör alla ha möjlighet att ändra i all text. Det värsta som kan hända är att det blir fel och att man får ändra tillbaks som det var innan. Skulle förändringar inte göras finns det däremot en risk att inget görs. Att låta andra ändra i den text som man själv ursprungligen skrivit är ett sätt för att skapa ett gemensamt sätt att skriva i gruppen.

Skrivregler

Relativt omgående bör gruppen skapa sina skrivregler. Det gäller framför allt att begränsa antalet ord som används för att beskriva samma sak. Att tidigt titta på hur man refererar till primärmaterial och källor är bra. Undersök också gemensamt vilka uppgifter som behövs till referenslistan. För att få korrekt och enkel språkanvändning finns ett par generella skrivregler som är mycket bra att följa:

 1. Vetenskapliga rapporter är opersonliga. Det innebär att allt som uttrycks är författarnas åsikter, tolkningar, gissningar och tro när källhänvisning inte anges. Det innebär att ord som vi, oss, gruppen, vårt och författarna bör undvikas. Ordet man bör också undvikas.
 2. Meningar bör inte överstiga tre rader då de blir svåra att läsa. Oftast är långa meningar ett resultat av att man uttrycker sig dåligt eller onödigt komplicerat. Många journalister och författare är duktiga på att uttrycka sig med långa meningar och det brukar bli bra. Jag är inte lika duktig på det men hoppas jag blir det en vacker dag.
 3. Hänvisa till intervjuer som tillfällen som ägt rum. Det ska alltså stå ”Under intervju 9 framkom att… ” eller att ”Vid intervju 9 med Wackerberg framkom att …”. Använd aldrig ”i intervju”.
 4. Undvik krångliga ord. Facktermer är inte krångliga ord, de är möjligtvis svåra att förstå för den oinsatta läsaren.
 5. Undvik orden dock och vilket. De tenderar att användas alldeles för ofta. Observera dock att dessa ord ibland fyller en funktion. Vilket kan oftast ersättas med som.

Att arbeta i grupp

Många kända författare hävdar att en gemensam ambitionsnivå samt öppen, ärlig och rak kommunikation är två viktiga faktorer för att nå framgång i projekt. Jag påstår att det är minst lika viktigt att inom gruppen ha roligt och skapa utrymme för ett liv vid sidan om projektet. Genom att ha roligt skapas en gruppgemenskap. Genom att skapa utrymme för ett liv vid sidan om projektet är man motiverad att arbeta under de arbetstider som i förvägs bestäms. Det är få, eller ingen, som vill arbeta från klockan halv nio till klockan åtta. Sådana långa arbetscykler omöjliggör dessutom för egna initiativ och reflektion vid sidan om vad som bestäms inom gruppen. Just sådana initiativ och reflektioner tror jag kan vara minst lika värdefullt för gruppens slutresultat.

Min åsikt är att en gemensam ambitionsnivå inte betyder särskilt mycket. Det är väldigt lätt att säga att gruppen strävar efter femma. Det är en annan sak att arbeta mot målet. Istället vill jag trycka på två ord; engagemang och vilja. Jag kräver högt engagemang och god vilja. Det är för mig en förutsättning för att grupparbeten och projekt ska fungera bra. Olika engagemang bland gruppmedlemmar är okej om det är tydligt uttalat. Då kan den gruppmedlem med lägre engagemang få mindre arbetsuppgifter och resten av gruppen anstränga sig mer. Genom öppenhet om engagemang är det också mycket lättare att diskutera differentierade betyg. Att i förväg veta vad gruppmedlemmarna kan förvänta sig av varandra underlättar resultatet. Att i efterhand upptäcka att allt som skulle göras inte är gjort är svårare att åtgärda. För en engagerad gruppmedlem märks det tydligt om det är någon eller några som inte är engagerade och det påverkar den egna motivationen. Samtidigt är det viktigt att alla tillåts arbeta, att den eller de med superengagemang även släpper in övriga.

Att ta raster är viktigt. Trots detta undantryckt och i många fall ignorerat. En rast på tio minuter varje timme hjälper till att hålla koncentrationen upp och ger möjlighet att handla något för att fylla på med energi.

Värt att reflektera över är Brooks lag. Den används framför allt vid mjukvaruutveckling och säger att ett försenat projekt enbart blir mer försenat om man lägga ner mer mantimmar på det. Med detta sagt hoppas jag att nästa projekt blir lättare.

Har du erfarenheter att dela med dig av? Använd kommentarsfunktionen!

SEO-sunday 15/2 Kind.se

Kind har legat och puttrat i grytan lagom länge. Kind ska kryddas ytterligare framöver men har samtidigt gått att provsmaka ett tag. (Om det inte framgår vad jag menar: Kind är nu redo för lansering och har varit smyglanserat ett litet tag och det kvarstår ytterligare några förbättringar).

Kind skulle kunna handla om kindplastik. Men Kind säljer webbutveckling och internetmarknadsföring med fokus på sökmotoroptimering. Kind bloggar dessutom om webbutveckling och sökmotormarknadsföring.  Fokus är framför allt att producera ändamålsenliga webblösningar och att erbjuda en väldigt läsvärd blogg.

Kind är mitt bidrag till SEO Sunday 15/2 2009.

Andra som deltagit i dagens SEO Sunday är:

Kind – webbutveckling och sökmotormarknadsföring

Utvecklar nu Kind.se på deltid. Kind ska erbjuda webbutveckling och sökmotormarknadsföring. På webbplatsen ska det finnas en blogg som ska handla om sökmotormarknadsföring och webbutveckling. MEd sökmotormarknadsföring avser jag optimering (såväl on-page som off-page) och sökmotorannonsering. Tanken är att kunder ska komma via sökmotorer och rekommendationer, inte via klassiskt sälj utan enbart via webbplatsen. De två faktorer som jag har identifierat som viktigt på webbplatsen är tydliga kontaktvägar och att visa vilka tjänster Kind erbjuder.

Ännu så länge ligger inget live. Release-datum ska, om allt vill sig väl, vara första februari – SEO-sunday åttonde februari. Jag har redan nu producerat ett förslag på logotyp (och skissat på en enkel design). Pilen ska ska illustrera utveckling och ett steg i rätt riktning. Det kursiva i:et står för information och internet.

Kind logotyp

Övrigt:

Jag har inget registrerat företag med namnet Kind. Inte under något annat namn heller, det kommer – när det behövs. Vad Kind betyder har jag ännu inte bestämt, vad sägs om Karl’s Industries eller Karl’s Internet Development?

Eftersom det viktigaste vid webblanserignar är release-fester är här info om den. Har du inte fått någon inbjudan kan du kontakta mig så att du kommer in på Café Opera alternativt känna dig som alla andra – för det finns ingen release-fest. (Men… kommer du förbi mig och länkar till bloggen ska jag i den utsträckning det är möjligt bjuda på bubbel-vin eller annat substitut, hör dock av dig först).

Nytt år och nya möjligheter

Föregående år var bra. Detta år ska bli ännu bättre. Nytt år – nytt liv?

En grej som tydligen är ganska bra är att skapa mål, det är ju t.ex. omöjligt att veta huruvida jag uppnått mina mål utan att skapa några. Kort sagt, utan att säga vad jag vill uppnå är det svårt att uppnå det.

Det har sällan varit större problem med min inre motivation när det gäller webbprojekt – jag tycker det är kul att skapa och se vad jag kan göra. Det har däremot varit svårare att hitta en inre motivation för att studera. Pengar och framgång är tyvärr inte starka drivkrafter för att ständigt övervinna de möjligheter som överöser mig.

Money and glory may come as a result of passion!

Trots att januari nästan har passerat presenterar jag här mina webb-relaterade mål. Förhoppningsvis blir detta också någon sorts “tasklist” så att jag kan beta av dessa i en väldig fart nu!

Långsiktiga mål (8-20 månader):

 1. Övergå till en VPS (virtuell privat server) med bra skalbarhetsmöjligheter. Testa någon sorts cloud-computing (“molnet”).
 2. Skapa rutiner för backup av dator, databaser och webbplatser.
 3. Införa riktlinjer för domäninnehav och förbättra rutiner kring hantering.

Mål för 2009:

 • Publicera kvartalsrapporter. Innehållande:
  a. – realiserade inkomster och utgifter,
  b. – mål för kommande kvartal och
  c. – måluppföljning
  d. – nya projekt, gamla projekt och dess utveckling
 • Läsa en bok om PHP5.

Mål för Q1, 2008-01-01 – 2008-03-31:

Målen är ordnade i någon slags prioriteringsordning, där jag på vägt samman en kul och måste-faktor. Tanken är att målen ska vara lätta att förstå, realistiska och mätbara.

 1. Inventera domäninnehav. Ta med uppgifter om utgångsdatum, registreringsdatum och registrator.
 2. Utveckla två befintliga resmålswebbplatser, lägg till minst 5 artiklar vardera. Respektive resmål ska hamna på topp-5 vid sökning hos svenska Google. Se över WP-design, dock inte krav på radikala förändringar.
 3. Utveckla Grand Escala till att innehålla minst en artikel om Grand Escala, tre artiklar om Spanien, två om spel på casino (allmänt, t.ex. om spelformer, blackjack, maskiner, poker) och en om casinon runt om i världen (om t.ex. casinon i Las Vegas eller allmänt om var det finns casinon). Webbplatsen ska hamna på topp-3 vid sökning på svenska Google.
 4. Utveckla 1 tjänsterelaterad webbplats innehållande information om webbutveckling och marknadsföring (sökmotormarknadsföring, sökmotoroptimering, sociala medier).
 5. Utveckla 1 webbplats innehållande information om miljö i industriell verksamhet, fram för allt miljöanpassad logistik.
 6. Utveckla 1 webbtjänst relaterad till kurser på högskolor.
 7. Utveckla tre andra resemålswebbplatser med att innehålla grundläggande information om respektive resemål. Integrera andra inkomstkällor än Google AdSense i de nya samt befintliga.
 8. Titta på Adsense och Analytics MAX en gång per dag. (Lite svårt att mäta, men jag tänker försöka)
 9. Skapa en WordPress Widget.
 10. Genomföra/Påbörja ett webbprojekt tillsammans med andra.

Big in China

Under Loopias rea på domäner fick jag tummen ur och registrerade cirka 15 stycken stadsdomäner .se för stora städer i Kina. Jag passade även på att köpa ytterligare ett webbhotellskonto för 1 kr. Jag registrerade även ett par andra domäner, däribland hdmi-kablar. (.se) De allra flesta registrerade domäner under den tillfälliga rean finns här. (Kan hända att jag har missat att inkludera några domäner i filen)

Venturecup väst, prisutdelning

Jag deltar i affärsplanstävlingen Venture Cup, idag är det prisutdelning för en delaktivitet. Spännande. Jag har hela veckan gått och väntat på samtalet som ska be mig närvara, trots att jag inte är anmäld, med besvikelse har jag bara väntat , väntat och väntat. Det är först när jag loggar in på min personliga hemsida som jag nås av beskedet “30 bidrag kommer att nomineras och 10 av dessa koras till bästa affärsidé. Ingen av de tävlande vet innan prisutdelningen om de är nominerade eller ej.”. Tusan också, jag borde alltså ha anmält mig.

Jag förväntar mig löpande uppdateringar från någon vänlig själ som befinner sig på prisutdelningen och känner igen mitt namn när jag nomineras (och sedan koras till bästa affärsidé). Troligt är att jag dessutom kommer befinna mig i närheten av prisutdelningen för studier i en tjock databasbok, och jag lovar, att när jag vinner, så ska jag fira med ett studieuppehåll på en timme. Om vi gör antagandet att det är ett lotteri, där alla har lika stor chans att nomineras har jag knappa 10 % chans att nomineras. Men nu vet jag… att min affärsidé är grym och därför har långt mycket större chans att nomineras än 10 %. (Om det nu inte råkar vara så att jag missuppfattade uppgiften och tittade på fel checklista när jag lämnade in ansökan.)

Mitt telefonnummer (073 – 952 54 75) finns under kontakt ovan där det också går bra att skicka meddelanden till mig.

Lite less, sao-paulo.se

Uppdatering: Det verkar vara jag som klantat till det, åtminstone någorlunda. Jag betalade inte domänen samma dag som jag erhöll faktura och domänen betalades av annan samma dag som jag. Det här är precis som det ska vara, först till kvarn, men ändock surt.

För drygt ett år sedan registrerade jag en hög domäner, eller rättare sagt, trodde jag. En av dessa var sao-paulo.se, trots att jag fått orderbekräftelse, betalt fakturan och erhållit kvitto visar det sig nu att domänen inte är registrerad på mig. Jag blir ledsen och irriterad. Produktiviteten är lika med noll. När helgen är över ska jag undersöka varför det har blivit fel och vilka konsekvenser det innebär.

För att undvika detta i framtida är här en process som är felsäker, för att felsäkra registreringen av domäner under .se.

Felsäkring av domänregistreringar under .se

 1. Erhåll faktura och kvitto. Spara!
 2. Kontrollera gentemot IIS / .se.
 3. Utveckla webbplats.

Punkt 2 räcker. I övrigt är det bra att granska avtal, speciellt under paragraferna ersättning, skadestånd och vad försummelse innebär. Det var under punkt 3 när jag tänkte förbereda för morgondagens SEO Sunday jag upptäckte problemet. Jag såg när jag köpte domänen och slogs av att jag inte minns någon faktura eller påminnelse från IIS, efter kontroll upptäcker jag att domänen är registrerad, men inte på mig.

Detta är min andra domänmiss. Jag vill verkligen inte uppleva någon mer men för att se det positiva i situation har min förödelse lett till någon annans glädje.

Alternativ för reseaffiliates hos TradeDoubler

Jag hade svårt att få ett grepp om alternativen för reeseaffiliates hos TradeDobuler, därför sammanställde jag en lista med ersättning och typ av program. Min tro är att listan även kan hjälpa andra och att publiceringen med kommentarer skapar ett större värde, därav är kommentarer extra varmt välkomna. En vision vore möjlighet att sätta betyg på olika partners.

Totalt har jag hittat 26 st partners hos TD med relevant inriktning i kategorin Resor & Äventyr (d.v.s. flyg, resa, hotell, hyrbil, paketresor och äventyr). Dessa är:

 • Doodle, SuperSaver, MrJet Ebookers, Ving, Holidays Auto, Travellink, Ticket, KLM, Resfeber Sverige, Travelstart, seat24, Flygvaruhuset, Scandic Hotels, Luftgrop, HotelConnect, Terminal A se, HotelSpecials, Hotels.com [SE], Bedfinder SE, Budjet, Big Travel, Bokahotell.se och Expedia.

Jag har valt att fokusera på fyra områden, flyg, paket (inklusive charter), hyrbil och hotell, flera av partnerna betalar även för andra saker, såsom nyhetsbrev och äventyrsbokning.

Omfattning av partners erbjudande

Här framgår, vad jag uppfattat som, grundläggande information om respektive partners erbjudande.

Partner Flyg Hotell Hyrbil Paket Bonusmål Segmentmål iSale Cookie tid
Doodle Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 30
SuperSaver Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 45
MrJet Ebookers Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 30
Ving Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 15
Holiday Auto Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja 45
Travellink Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 30
Ticket Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 45
KLM Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.u.
Resfeber Sverige Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja i.u.
Travelstart Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 30
Flygstolen Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej 45
Travelpartner Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja i.u.
Seat24 Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 45
Flygvaruhuset Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 45
Scandic Hotels Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja i.u.
Luftgrop Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej i.u.
HotelConnect Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej i.u.
Terminal A se Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 45
HotelSpecials Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja i.u.
Hotels.com [SE] Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej i.u.
Bedfinder SE Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja i.u.
Budjet Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 24
Big Travel Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.u.
Bokahotell.se Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 45
Expedia Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 30

Det framgår att de som har bredast erbjudande är MrJet Ebookers, Travellink, Resfeber Sverige och Travelstart då de har erbjudande inom alla de fyra fokusområdena flyg, hotell, hyrbil och paket. Därefter kommer SuperSaver, Ving, Flygvaruhuset och Luftgrop som har erbjudande i tre av de fyra kategorierna. De mest förekommande erbjudandena är flyg och hotell.

Ersättning

Flyg

Partner iFlyg Flyg iLågpris Lågpris Last Minute Lead
Resfeber Sverige
67 200 10
Doodle
50 200
Big Travel
200 100
Travellink
60 150
Seat24
150
MrJet Ebookers
40 140
Flygvaruhuset
70 135
Travelstart
30 130 15 50
Ving
130 60
Travelpartner
50 110
Budjet
110
SuperSaver
55 100
Ticket
100 50(charter?)
Flygstolen
100 0,5
KLM
50
Terminal A se
155 155
Luftgrop
3

Med Leads menar jag genomgående nyhetsbrev, medlemsregistrering eller dylikt som utförs på partners webbplats.

Hotell

Partner iHotell Hotell Lead
Resfeber Sverige
67 200 10
MrJet Ebookers 60 200
Travellink
60 150
Ving
150
Scandic Hotels
30 120
BokaHotell.se
6% 110
SuperSaver
50 100
HotelSpecials
30 90
Flygvaruhuset
25 50 2
HotelConnect
10%
Hotels.com [SE]
9% 2
Expedia
7%
Bedfinder SE
3% 6%
Travelstart
2% 4%
Luftgrop
3

Hyrbil

Partner iCars Cars Lead
Resfeber Sverige
67 200 10
Travellink
50 200
MrJet Ebookers
40 200
Holiday Autos
90 180 15/3(iLead)
Travelstart
1% 5%
Expedia
6%
Luftgrop
3

Paket

Partner iPaket Paket Lead
Resfeber Sverige
100 300 10
Travellink
100 280
Ving
250
MrJet Ebookers 60 200
Travelstart
40 180
Flygvaruhuset
70 160 2
ticket
150 4
SuperSaver
60 130 2
Flygstolen
15 0,5

Med paket menar jag det som kallas paket och charter.

Slutsats – diskussion

Att titta enbart på vilken ersättning ett program har ger en felaktig bild av hur mycket du kommer tjäna på ett program. Resfeber Sverige utklassar motståndarna när det gäller ersättningsnivåerna i alla kategorier, tittar vi på antalet grafiska element så har resfeber näst flest, 99 stycken, gentemot MrJet Ebookers som har 107 stycken. Ett frågetecken kring Resfeber Sverige är deras Cookie-tid. Hos Resferber Sverige finns möjligheten att skapa egna länkar och produktlänkar, vilket dock många av de som erbjuder högre ersättning gör. Men oavsett om Resfeber Sverige erbjuder bäst ersättning så är det till slut hur väl deras erbjudande passar din sida och hur väl programmet lyckas konvertera som räknas. En aspekt som väl knyter an till hur väl ett program konverterar är hur bra deras erbjudanden är, bra produkter säljer sig själva. Resfeber erbjuder t.ex. inte alltid de billigaste flygbiljetterna vilket gör att de kan hålla högre ersättningsnivåer än konkurrenter. MrJet Ebookers, Doodle, SuperSaver, Travellink och Travelstart är partners som i de allra flesta fall erbjuder billigare flygbiljetter än Resfeber, vilka jag som kund mycket hellre skulle köpa och således möjligheten att generera ersättning till dig.

Sammanställning av de olika partnerna inom flyg, hotell, paket och bil borde utgöra en bra grund för att sovra bland eventuella samarbetspartners, för när allt kommer omkring är man ändå tvungen att att testa live. (Så till vida att du inte sitter på datan som berättar vilket program som universiellt konverterar bäst?)

SEO Sunday, cyklister.se

Jag cyklar!Idag hade jag tänkt medverka i något som kallas SEO Sunday. Kort och gott, man bygger webbplatser på en söndag som inte är helt kassa för sökmotorerna. Eftersom jag förra veckan köpte cyklister.se, vilken hittades tack vare Domaintools, och det värsta jag vet är att ha domäner utan något som helst innehåll, tänkte jag slå på stort och lansera det nya Facebook, på cyklister.se. Stora män har stora planer heter det, och så fyllde min far 60 år, så mellan paj- och tårtätning blev det två artiklar om att laga punktering och att rikta skevt cykelhjul. Helt nöjd är jag inte, men jag är mycket mer nöjd än när det var helt tomt på cyklister.se.

En annan viktig del av SEO Sunday är också att se på det de andra deltagarna gjort och länka till det, men jag har tyvärr dålig koll, däremot var det Andreas Bard som inspirerade mig att delta denna söndagen när han förra veckan presenterade resultatet av SEO Sunday. Nästa SEO Sunday väntar en fansida till en brittisk pop-soul stjärna eller en sida om iphoneprodukter.

ps. Denna vecka har jag köpt en ny bärbar dator, efter att ha vart inställd på att köpa en Lenovo Thinkpad X61s gjode jag en helomvändning och köpte en Fujitsu Siemens, p7230 med inbyggt 3G. Ännu så länge är det enda som imponerar batteritiden.