Industriell ekonomi

Det här är en beskrivande text om civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi.  Programmet startades ursprungligen vid Linköpings Tekniska Högskola år 1969 och därefter följde Chalmers 1983, KTH 1989 och Lund 1990.

Grundläggande information

Industriell ekonomi är en femårig utbildning omfattande 300hp, vanligtvis innehållande ett kandidat- och mastersprogram som leder fram till en civilingenjörsexamen, en yrkesexamen. Programmet kombinerar naturvetenskap, teknik och industriell ekonomi. Ämnesområdet industriell ekonomi innehåller traditionellt ämnen såsom produktionsledning, logistik, produktionsstyrning, optimering och industriell marknadsföring

En student på en teknisk utbildning kallas teknolog, en teknolog på industriell ekonomi kallas i-teknolog och en utexaminerad i-teknolog kalls i-civilingenjör.

Antagningsstatistik industriell ekonomi

Industriell ekonomi är Sveriges mest sökta civilingenjörsprogram (2007, 2008) vilket har lett till att det krävs goda meriter för att bli antagen till de större högskolorna. Antagningsstatistiken för några av de skolor som erbjuder civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi finns i tabellen. Statistiken kommer ifrån VHS och är vilket betygsgenomsnitt respektive poäng på högskoleprov de sista antagna i andra urvalet hade.

2009 2008 2007 2006 2005
KTH 19.70, 1.60
Chalmers 19.60, 1.60 19.27, 1.50 19.13, 1.50 19.17, 1.50
Lund 19.40, 1.50
Linköping* 19.06, 1.50
Luleå 12.13, 0.10

*Linköping erbjuder Industriell ekonomi med språkinriktning vilka generellt har lägre antagningspoäng än det rena I-programmet som presenteras i tabellen.

Arbetsgivare, arbetsuppgifter och bransch för i-civilingenjörer

Chalmers lät vintern 2006/2007 göra en undersökning bland i-civilingenjörer, i en sammanställning av denna presenteras en bild av vad de examinerade arbetar med, på vilket företag och i vilken bransch. Du kan läsa Chalmers sammanställning eller det korta sammandrag av den som följer.

  • De vanligaste branscherna är konsult, fordon, IT/Data och verkstad.
  • Bland arbetsgivare nämns ett hundratal, däribland Accenture, Alfa Laval, Astra Zeneca, Axfood, Bosch, Capgemini, Caran AB, Finnveden AB, Göteborg Energi, Handelsbanken, IKEA, McKinsey & Co, Microsoft, OMX, Peab, Scania, Scribona, SKF, Statens kärnkraftsinspektion, Wasa Bröd AB och Vattenfall.
  • De frågor som i-civilingenjörerna arbetar med är framför allt affärsutveckling, företagsstrategi, marknadsföring och försäljning, organisationsutveckling, logistik samt IT.
  • På visitkorten står bland annat account manager, affärsområdeschef, analytiker, business controller, business managament consultant, controller, cost & capital engineer, försäljningschef, investment manager, logistikutvecklare, managementkonsult, procurement manager, produktchef, produktutvecklingschef, retail director, senior market researcher, supply manager eller VD.

Utbildningens struktur

Från och med 2005 har många av Sveriges universitet och högskolor arbetat för att standardisera utbildningen enligt “Bologna”-modellen, som ska bli gemensam inom EU. För de civilingenjörsutbildningar som är anpassade innebär det att utbildningen är uppdelad i ett kandidat- och mastersprogram. De första tre åren av utbildningen läses ett kandidatprogram där stor vikt lägs vid de klassiska ingenjörsämnen. Kandidatprogrammet besetår till största del av kurser som är på grundnivå, till skillnad från masterprogrammet där tyngdpunkten ska vara avancerad nivå.