Avslut mot framtiden

“Jag står och väntar på att du ska komma. Framtiden. Tiden går, men framtiden kommer inte av sig själv, det vet vi. Det enda som händer är att tiden går.

Framtiden var vår, den ljusnande framtid är vår, snart är det sommar. Tack. “

Avslutning på Ett tal om tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>