Kiss Theory Good Bye, omtenta i linjär algebra och statistik

“At the beginning of the day, it’s all about possibilities. At the end of the day, It’s all about results.”- Bob Prosen, Kiss Theory Good Bye

7 dagar, 164 h, 9840 minuter eller 590400 sekunder. Det är i runda slängar avståndet till lördag morgon, 23/8 2008, klockan 8.30, då jag ska infinna mig på Chalmers Teknisk Högskola för att göra två tentor.

  1. Linjär Algebra, 7,5 hp
  2. Dataanalys och statistik, 7,5 hp

Dessa kurser har båda förmiddagstentamen – de krockar – men som tur är finns då möjlighet att göra dubbeltentamen, en tentamen på förmiddagen och en på eftermiddagen, om examinatorn ger sitt godkännande och tentamensenhet har resurser för det.

Såhär går en dubbeltentamen till: (Mycket av materialet är saxat från ett dokument från Chalmers tentamensadministrationen)

Anmälan

  1. Sök efter examinator eller ansvarig lärares godkänande.
  2. Anmäl till tentamen@adm.chalmers.se, senast 10 dagar innan tentamensperioden start, namn, tentamensdatum, personnummer, kurskod och ämne ska anges.

Tentamensdagen

  1. Anmäl dig på tentamensexpeditionen, Väg och Vatten, 1 vån upp i VV-trappen, samma dag som tentamen, senast 15 minuter innan tentamen börjar.
  2. Anmäl till salsvakten att du är dubbeltentand. Vilken sal du ska gå till får du reda på av tentemensexpeditionen.
  3. När du är färdig med den första tentamen måste du stanna kvar i salen tills tentemenstiden är slut. Du får lov att ta fram material för att läsa på till nästa tentamen.
  4. När tentamenstiden är slut får du lov att under uppsikt av tenteamensvakt, ta paus och äta den mat du tagit med. Mikrovågsugn finns att värma mat i. (Du måste vara med vakten hela pausen.)
  5. Rasten är slut och det är dags att skriva nästa tenta, lycka till, bättre förutsättningar kunde du inte fått, nu är det som att skriva vilken vanlig tenta som helst!

Alla som har skrivit en 4 eller 5h tentamen förstår att det inte är önskvärt att göra dubbeltentamen, nästan tortyr, men att samtidigt få möjligheten att skriva dubbeltentamen låter ju schysst? Eller?

Behövs dubbeltentamen?

Under de tre första åren på Chalmers ges uppsakttningsvis 22 kurser, kandidatarbete borträknat, en femtedel av dessa kurser är sådanna som ytterst få kuggar. Kvar finns 16 tentor som ska fördelas under augustiperiodens tentamensperiod på 13 dagar, även om tentamensadministrationen av någon anledning vill vara ledig 5 dagar, så är det ur mitt perspektiv svårt, nästan omöjligt, att se varför dubbeltentamen finns.

Det är svårt att se att schemaläggningen av tentor fungerar, för av mina 16 kuggbara kurser under de första 3 åren, ligger 3 stycken på samma dag och samma tid. Målet med schemaläggningen måste vara att ge studenterna de bästa förutsättningarna att klara sina omtentor. Jag vill härmed ifrågasätta varför och hur schemaläggningen av augustiperioden ser ut som den gör.

(En annan hint är att Chalmers lär ut algoritmer för kombinatorisk optimering eller så kallade kortaste väg algoritmer. Schemaläggning av tentamens är således ett löst problem.)

Kommentar: Behovet för dubbeltentamen finns kanske, men inte under omtentamensperioden i augusti för de kurser som ges under de tre första åren.

Min målbild är tydlig och positiv, på lördag, någon timme efter att den andra tentamen börjat, kommer jag att gå hem och aldrig mer behöv tänka på att göra en tenta i linjär algebra eller dataanalys och statistik. Tid som jag istället kan ägna åt betydligt roligare saker, som att vandra i Nepal, läsa en bok eller arbeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>