“Läs mer på vår webbplats om…” – CHARM 2009

Idag och imorgon pågår Chalmers arbetsmarknadsdagar, CHARM. Trots lågkonjunktur är det 176 stycken utställande företag på Nordens största arbetsmarknadsmässa. Volvo Group, Vattenfall, IFS, Ernst & Young, Hydro, SCA och TeliaSonera är ett fåtal exempel på utställarna.

Att gå på arbetsmarknadsmässa är inte lätt. Det krävs att man har ett tydligt mål med besöket. Helst ska man redan innan läst på om de olika företagen och vad de gör. Mitt mål under den knappa timmen jag besökte mässan idag var att få kontakt med svenska företag med verksamhet i Singapore. Med kontakt menar jag kontakt med någon som arbetar i Singapore eller kan hänvisa mig till en person. Det är alltid bra att ha blivit hänvisad från någon.

Jag förberedde mig genom att läsa på om vilka svenskrelaterade företag som finns i Singapore. För det använde jag mig av Sveriges Ambassad i Singapore som sammanställt en lista. Förvånadsvärt få företag visste om att de hade en del i Singapore. De som trots allt visste, visste inte särskilt mycket utan gav repliken “läs mer på vår webbplats”. Hittills är undantaget Volvo Group (tror specifikt det var Volvo CE eller Volvo Buses) som lyckades hänvisa mig till en person.

Även när det gäller andra frågor är svaret ofta läs mer på vår webbplats, besök vår webbplats för att göra sommarjobbsansökan och så vidare. Nej, nu får det räcka! Imorgon tar jag med mig visitkort, marknadsför mig själv (klart… företagen får lov att konkurrera om min kompetens i sommar, nu är det företagen som för ansöka!*) och svarar på diverse frågor genom att snällt be dem besöka denna webbplats.

* För att lämna en förfrågan om att jag ska arbeta hos dig i sommar, vänligen lämna en kommentar i denna post eller kontakta mig genom t.ex. kontaktformuläret.

6 thoughts on ““Läs mer på vår webbplats om…” – CHARM 2009

 1. Tack för din kommetar David!
  Jag fick tyvärr inte tid att besöka Charm ytterliggare en gång, då jag var tvungen att intervjua en japan om japanska produktionssystem. Det tog mer än 2 h. Men å andra sidan… nu kan jag allt om japanska produktionssystem.

  Japanska företag har en stark hieararkisk struktur. Befodringar baseras, i stort sett, enbart på anställnignstid. Det är dessutom så att alla japaner siktar på att bli chefer. Han påtalade också att det är tungt att jobba inom japansk fordonsindustri och att det var ytterligare ett skäl för att japanerna ville få personalansvar, då de “slapp” monteirng till 70%. Ytterligare fokus låg på att integrera utveckling och produktion. Bakgrunden till den befodringsstruktur som föreligger har också att göra med att produktutveckling och produktion ska integreras, då cheferna – med lång erfarenhet från företaget – är med vi utveckling av nya produkter. Varje ny ingenjör som blir anställd för produktutveckling måste dessutom arbeta 6-12 månader i fabriken.

 2. Spännande. Vissa lämnar den sortens kritik av det japanska systemet som du beskriver. Det vill säga att det inte alls är så decentraliserat och teambaserat som beskrivs i till exempel boken “The Machine That Changed The World”. Frågan är vem man ska tro på och varför det är så att olika bilder ges?
  Vad hade din “japan” för titel och syfte, har du funderat på källkritik?

 3. Jag har inte klart för mig vilket syfte och titel han har! Det hade naturligtvis vart bra att ha det!

  Tänkte skriva om källkritik i ovanstående kommentar, men det blev lite utdraget. Allt det som står ovan är vad han sa till oss, med möjligheter till att jag misstolkat det. Har inte lyssnat igenom inspelningen ännu. För att få fram att han inte visste något, var jag i stort sett tvungen att säga “det här är kanske en för svår fråga?” -jaaaa. jag är ledsen, jag kan tyvärr inte svara på denna frågan blev svaret ibland.

  Klart är att teamen inte kan jämföras med det vi på svenska kallar arbetsgrupper (i den mening Sigvard Rubenowitz beskriver). Arbetarna får dessutom någon typ av inflytande, fast mest på låtsas, genom Kaizen. Det förstod jag inte riktigt. Det är också arbetsledaren som avgör om klagomålen ska tas upp – eftersom denne har stor erfarenhet av att jobba på “bandet” själv och kan avgöra vad som behövs respektive inte behövs.

 4. Ja, det jag menar är att det han har sagt till er inte stämmer överens med principerna för lean. Jag blandar alltså inte in svenska arbetsgrupper.
  En av leans principer är ju grupparbete, ansvar och kaizen som du skriver om, vilket innebär ständiga förbättringar.
  Frågan är hur det är på riktigt. Kan det vara så att japanen är bitter och bara snackar blajj, eller stämmer det han säger.

 5. Jag håller fullständigt med dig. Det finns en viss skillnad i vad som är Lean och vad japanen säger. Samtidigt går det inte att sticka under stolen med att Toyota är väldigt framgångsrika och att boken som beskriver det Lean du känner till, troligtvis är skriven av en amerikan(?). Eller vilka principer hänvisar du till? The Toyota Way eller The Machine That Changed the World?

  En fundamental och intressant skillnad somt togs upp på mötet, mellan Japan och västvärlden är metod för prissättning. Detta tog dels japanen upp, men andra har berättat om det tidigare. I Sverige utgår vi från vad varan kostar att tillverka och lägger i många fall på vinstmarginal för att få fram varans pris och i Japan utgår man från marknadspriset och drar ifrån tillverkningskostnader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>