Användning av mobiltelefoni hos bönder i Kenya

Mobiltelefon

Johan och Marcus är i Kenya och gör en undersökning om hur kenyanska bönder använder mobiltelefoni i sitt arbete. Komiskt nog tror jag att Johan har lämnat mobiltelefonen hemma(?). Undersökningen de görs sponsras av SIDA – jag är glad att de inte enbart sponsrar Dr. Alban och artistförmedlare i Sydafrika.

Undersökningen görs för att kunna skriva ett kandidatarbete på Chalmers inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Jag hann tyvärr inte övertala Johan och Marcus att skaffa en riktig blogg men det går att följa deras framsteg med undersökningen, resan och mötet med en ny kultur genom deras Resedagbok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>