En Chalmersexamen gör världens skillnad?

Detta är enbart ett försök till att vara konstruktiv.

En av de slogans jag sett för Chalmers är “En Chalmersexamen gör världens skillnad”. Ett kraftfullt påstående. Ett påstående som det enligt min uppfattning finns grund för. Att påståendet är tvetydigt spelar mindre roll, för vem gör det världens skillnad, för världen i form av hållbar utveckling eller mig själv i form av personlig utveckling och goda karriärmöjligheter? Troligtvis gör en Chalmersexamen skillnad på alla sätt och vis, eller låt mig säga har gjort skillnad.

Är verkligen en Chalmersexamen värd såpass mycket idag, att den gör världens skillnad?  Vad är det som gör en examen värdefull?

En examen är ett bevis på ett flertal saker; bevis på att en enskild individ har vissa egenskaper knutna till prestation och möjlighet att slutföra något påbörjat. En examen ska utöver de tidigare nämnda utgöra bevis för att den examinerade kan:

 • prestera självständigt och i grupp.
 • ta initiativ och prestera högkvalitativa resultat på eller i ett eget företag.

Naturligtvis visar också en examen på att den examinerade har inhämtat viss kunskap inom det för examen specifika ämnesområdet. En stor grund till examen och de egenskaper den examinerade ska ha ligger i ett examensarbete, eller på kandidatnivå motsvarande kandidatuppsats. Klarar man dessutom av en kandidatuppsats med högre betyg än godkänt bör det utgöra ett bevis på att individen är en mycket kapabel människa med stor kapacitet. Det är alltså av stor vikt att betygssättningen av kandidatarbeten fungerar om en Chalmersexamen ska kunna göra världens skillnad. Om examensarbeten sker i grupp är det också av stor vikt att den individuella betygssättningen fungerar. Om något inte fungerar under en kort tidsperiod är det också viktigt att det finns en princip som gör att man strävar mot att ständigt förbättra och förfina förfarandet samt lämpliga metoder för att kunna genomföra en sådan kvalitetssäkring – för att även i framtiden och i det långa loppet vara framgångsrika. För att kunna göra detta krävs att felen kommer upp till ytan – att det inte finns någon prestige i att erkänna att något inte fungerat och sedan rätta till felet. I ett större perspektiv, för sveriges konkurrenskraft i en värld där globaliseringstrenden är stark och destruktiv förstörelse förekommer krävs det att Sverige som land har metoder för att kvalitetssäkra utbildningen.

Exakt hur detta fungerar på Chalmers och i Sverige vet jag inte, men jag hoppas få veta detta innan sommaren är över – för att kunna uttala mig om huruvida “En Chalmersexamen gör världens skillnad”. Huruvida en Chalmersexamen är något jag ska sträva efter – För jag vill göra världens skillnad.

Läs också:

David Gustafssons artikel om Kandidatarbete på Industriell ekonomi (med fokus på betygssättning) och hans erfarenheter från sitt kandidatarbete.

Mina tips om hur man genomför ett effektivt kandidatarbete.

Min artikel om Varför svenskutbildade ingenjörer hittils är attraktiva. (Förmåga till förnyelse garanterar kompetenta ingenjörer och kreativitet attraktiva ingenjörer)

Min artikel om Vad industriell ekonomi är.

7 thoughts on “En Chalmersexamen gör världens skillnad?

 1. Hej,
  Jag tycker att en examen borde vara värd något. Men det känns som att betygsinflationen har påverkat en hel del. Det känns också som att Chalmers system inte funkar. Slutligen känns det som att våra svenska företag ändå i slutändan anställer på personlighet. Nej låt oss försöka söka svar på frågan om en Chalmersexamen gör världens skillnad.

 2. Så som David säger i förra kommentaren så tror/vet jag att de svenska företagen, stora som små, lägger väldigt stor vikt vid “personlig lämplighet”. Social kompetens är väldigt viktigt idag, men ett examensbevis är nyckeln till framgång, och till en anställning. Det som de flesta inte är medvetna om är hur mycket frihet vi har idag, varför vill man så gärna bli anställd?

  Examensbeviset är bra, men det betyder inte mkt egentligen, det är ett A4a sida med text. Det som betyder något är hur duktig du är, vilka kunskaper du besitter och hur väl du kan använda de till din fördel. Bli egen företagare, hyr ut dina kunskaper, bestäm vad du vill jobba med, vart du vill jobba & när, lär dig att prestera på dina egna villkor och på det sättet begränsar du inte dig till en arbetsgivare och ett jobb.

  Detta är ett mål som många har, tror jag iaf, men ska man vara smart så måste man bygga en bas, spara ett kapital och knyta kontakter. Därför kan en fast anställning vara perfekt i början av karriärlivet. Man ska dock inte glömma hur långt man kan gå på egen hand! Lång kommentar, och har kanske inte med ämnet att göra, men något som jag tycker folk borde tänka på =)

 3. Sam,
  Jag vill att examensbeviset ska betyda mycket. Jag tycker att det ska visa att jag är duktig, har goda kunskaper inom examensområdet och hur väl jag kan använda dem till min fördel. Huruvida det verkligen är så, det vet jag inte ännu. Jag kan hålla med dig om att de saker jag tycker examensbeviset ska visa är viktiga.
  Eget företagande är spännande, jag ser fördelar och möjligheter i båda former. Den som lever får se…

 4. En examen gör världens skillnad!
  Dock så gör en Chalmersexamen inte större skillnad än en från tex Umeå. Det är främst de som har anknytning till Chalmers som vill tror det. Arbetsgivare bryr sig inte alls. Tro mig…

 5. I Sverige finns många bra universitet och högskolor. Jag tror att den största avgörande faktorn av vad man får ut av sin utbildning är vilken kraft man lägger ner på den. Ofta som med webbplatser eller fysisk träning.
  Jag har undersökt uppsatser skrivna på Handelshögskolan i Göteborg, Högskolan i Borås, Södertörns högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola. Vad jag sett i de få fall är att de mer etablerade högskolornas elever skriver bättre uppsatser. Med bättre avser jag tydligare uppsatser med analyser. Huruvida detta påverkar ifall examen ifrån en skola gör mindre eller mer skillnad än från en annan vet jag inte. Att just uppsatsernas kvalité varierar kan ju bero på ett flertal olika faktorer, t.ex. olika traditioner om vad som är viktigt, att eleverna som söker sig till mindre skolor prioriterar andra saker eller på skolorna.
  Jag tror faktiskt att det är skillnad på värdet mellan olika högskolors examen. Inte främst beroende på undervisningskvalitén, utan beroende på att vilken högskola man väljer speglar mycket annat. Högpresterande kommer söka in till mer prestigefyllda utbildningar, t.ex. Handelshögskolan i Stockholm eller Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Som sagt, den största faktorn som avgör vad man får ut av en utbildning är vad man stoppar in – i form av arbetstimmar.
  Jag fokuserar istället mer på om en Chalmersexamen gör världens skillnad, inte ifall den gör större skillnad än någon annan. Vissa saker måste fungera för att en examen ska göra skillnad, oavsett universitet, jag ställer mig frågande till ifall alla dessa saker fungerar på Chalmers.

 6. Jag håller inte alls med.
  Du har rätt i att kvalitén kan skilja sig beroende på högskola/universitet, men det beror självklart på att alla skolor inte prioriterar samma sak. Det har INGET med skolans etablering att göra.
  Hur granskade du uppsatserna, hur många? i vilket avseende?

 7. Min granskning är inget korrekt sätt att mäta skolors kvalité på. Den mäter enbart uppsatsernas kvalité utifrån luddigt definierade kriterier. Vad jag tittat på är ett tiotal examensarbete från en handfull olika skolor (några fler än de som står ovan), ytterst sporadiskt i våras. Min uppfattning är att de examensarbeten som kommer ifrån de större skolorna håller högre kvalité än från de mindre.
  Min övertygelse är att det allra viktigaste för vad jag får ut av min utbildning, oavsett var jag läser den, är jag själv. Läser jag ett ämne jag vill studera, prioriterar jag mina studier o.s.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>