Framtiden är mobil

Häromdagen var I-dagen, en arbetsmarknadsdag för i-teknologer på Chalmers. På mässan närvarade ett 20-tal olika företag, bland annat Preera, Capgemini, SKF, Earnst&Young, Nordea, SEB, Miljöbron, Schibsted, Vestas och sist men absolut roligast Berg Insight. Jag tänkte skriva några rader om Preera, Schibsted och Berg Insight.

Schibsted ville mest visa upp sina varumärken och sitt traineprogram. Men mitt ibland allt fick jag upp ögonen för aftonbladets tagg-teknik. Vilken tidigare fått ustå kritik, t.ex. att instegströskeln är stor, ett program måste laddas ner till mobiltelefonen och telefonen måste ha kamera. Jag var negativt inställd till tagg-tekniken, jag ifrågasatte varför de inte satsat på ett öppet format, likt de som finns i Japan eller EAN-koder. Det visade sig att deras “tagg” kunde vara liten och leverera mycket information (via ett back-end någonstans, vilket ökar kraven på leverantören) samt att taggen var utvecklad för att den skulle vara läsbar med hjälp av mobilkameror. Det diskvalificerar de format som finns i Japan och EAN-koder. Sen visade det sig dessutom vara en barnlek att använda, det fanns inga hinder och fungerade klockrent. Nu funderar de bara på hur tagga ska kommersialiseras…

Preera är ett managementkonsultbolag som vill “göra skillnad på riktigt” och vara ett nordiskt alternativ till de klassiskt amerikanska managementkonsultbolagen. Managementkonsultbolag sysslar med att utveckla affärer, verksamheter och förverkliga visioner. För att göra skillnad på riktigt arbetar Preera med att engagera och delaktiggöra  de som berörs av det deras tjänster. De tror att engagemang krävs för att förändringar ska nå sin fulla potential, vilket är något de flesta som studerat arbetspsykologi inte behöver hymla om, så är det, och på det viset försöker Preera göra skillnad på riktigt.

Berg Insight sysslar med business intelligence (BI) för telekomindustrin. Det kan handla om att utreda förutsättningarna för Broadcasting av television för mobiltelefoner eller hur mobiltelefonen ska användas för marknadsföring. Mobila tekniker är ett område jag är mycket intresserad av. De erbjöd en mycket intressant diskussion som mestadels fokuserade kring användarbeteende och mobilt internet. Jag var intresserad och de kunde mycket, som t.ex. vilka som är bäst i Europa på att använda internet via mobilen. Det jag kom fram till var att framtiden är mobil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>