Informationssystem

Under 8 veckor har jag läst kursen Informationssystem / Managing Information Systems på Chalmers, en kurs i civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi, år 2. Kursens syfte har vart att ge förståelse för hur företag och organisationer använder informationsystem för att stödja beslutsfattande i olika funktioner och för att kommunicera information internet och externt samt kunskap om metoder för analys av informationsbehov och konceptuell utveckling av informationssystem. (Delvis saxat från kursplanen)

Upplägget på kursen var att för varje vecka introducera ett nytt tema, följande teman presenterades:

  1. Om informationssystem och tekniker
  2. IT-management och arkitektur
  3. IT & IS organisation och strategi
  4. Informationssystem som sociotekniska system
  5. Affärssystem
  6. Telekommunikationssystem
  7. Investeringar i IT/IS

Meningen med detta var att föregående tema skulle knyta an till nästkommande och på så sätt skapa en röd tråd, vilken jag upplever är av största vikt vid studier. Denna tråd har jag dock inte riktigt kunnat spinna på. Trots detta är informationssystem ett relevant område, med många intressanta skrymslen. Till varje tema har litteraturhänvisningar getts, 2-3 artiklar per tema. Några av dessa teman har stundvis varit väldigt intressanta att lyssna till, speciellt tema 1, 2, 5 och 7, tack!

Det jag tänkte komma till var att många artiklar är dåliga, antingen säger de bara självklara saker eller så lyfter de fram alldeles för mycket på ett för mig obegripligt sätt. Några artiklar som alltid är bra är däremot de som presenteras i Harvard Business Review, nedan är ett citat. Citatet förklarar varför konkurrenter till Blocket, Tradera eller Hemnet inte förekommer eller lyckas i större utsträckning.

Some new businesses will benefit from network economies of scale, which an give rise to monopolies. In a networked market, the greater the number of people connected, the greater the value of being connected, thus creating network economies of scale. There is no point, for example, in being the only person in the world who owns a telephone. As the number of people who own telephones rises, the value to any one individual of hooking up increases progressively.

This self-reinforcing dynamic builds powerful monopolies. Businesses that broker information, make markets, or set standards are all taking advantage of this dynamic. The implication: the first company to achieve critical mass will often take all, or neraly all – although the continuing battle between first-mover Netscape and Microsoft in the market for network browsers illustrates that the lead of the first mover is not always definitive. ” Strategy and the New Economics of Information, Harvard Business Review, sep-oct 1997, Philip B Evans & Thoms S. Wurster

Hela artikeln är intressant för alla som sysslar med IT eller har framtida planer på att syssla med strategiutveckling för företag, den går troligtvis att låna elektroniskt på ett universitetsbibliotek nära dig! En annan intressant artikel som presenteras är Putting the Enterprise into the Enterprise System av Thomas H. Davenport, Harvard Business Review, juli-augusti, 1998.

Andra intressanta områden som behandlas i kursen är när ett informationssystem blir en konkurrensfördel/ strategisk resurs(läs IT Doesn’t Matter, Harvard Business Review, Maj 2003, Nicholas G. Carr) , hur en framgångsrik CIO bör agera, investeringsbedömingar i IT/IS, hur IT kommer att påverka dagens affärsmodeller och mer generellt om informationssystemens utveckling och möjligheter.

Till denna kurshistoria hör att jag har tenta imorgon; jag har studerat under veckorna, gjort case-uppgifter, läst artiklar, gått på föreläsningar och nu på slutet läst igenom artiklarna en gång till. I vanliga fall brukar jag kunna avgöra var jag befinner mig rent betygsmässigt, nu är jag dock väldigt osäker på hur det kommer att gå, det känns inte riktigt stabilt.

One thought on “Informationssystem

  1. kul att du läser informationssystem. artikeln du citerar är bra på många sätt, trots hans knackliga engelska. Carr är också en riktig klassiker. IT är ingen strategisk resurs, därför bör ett företag spendera mindre, fokusera på osäkerheter och inte agera försökskanin för nya produkter.

    Men ärligt talat, hur kul är det? Kolla istället min klassiker: klassiker.webonsites.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>