Kärnkompetens – kärnteknologi

Kärnkompetens – kärnteknologi – en teknologi som är kompetensen hos ett speciellt företag, med tre egenskaper:

  1. signifikant inverkan för kundens användbarhet(konkurrenskraft),
  2. allmän, vitt applicerbar (nya marknader) och
  3. svår att imitera (kopiera).

ps. Kärnteknologi är översättning av engelskans Core Technologies, vilket blir något fel på svenska. Jag avser inte kärnteknologi härrörande kärnbränsle, kärnvapen eller dylikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>