Leveransserviceelement, en del av kundservice

En välfungerande process från order till leverans skapar värde för kunden. Nedan är fem leveransserviceelement vilka bör vara i samklang med respektive produkts, produktsegments eller företags prestationsmål(varför kunderna köper just vår produkt).

  • Leveransprecision (/Leveranspålitlighet): Andel av våra leveranser som levereras i rätt tid. Att leverera tidigare såväl som senare än överenskommet kan vara lika dåligt, ofta används ett tidsfönster eller enligt vad kunden har informerat om.
  • Leveranssäkerhet: Andel av våra leveranser som är felfria, med avseende på innehåll(rätt kvantitet och rätt produkt) eller fel på produkterna.
  • Leveransflexibilitet: Förmågan att anpassa sig till ändrade beställningar efter att ordern är lagd. Det kan bl.a. handla om att förändra leveranstiden, specifikationerna på produkterna eller kvantitet. Leveransflexibilitet är svårt att mäta.
  • Lagerservicenivå (/Servicegrad/Lagertillgänglighet): Andelen order som finns tillgängliga för leverans när ordern läggs. Kan mätas som antalet orderrader eller kompletta order. Måste hela ordern levereras samtidigt är det lämpligt att mäta efter komplett levererade order.
  • Leveranstiden: Från det att order läggs tills att den kan levereras. När ordern levereras kan antingen vara vid utleverans eller när utleverans skett. Alltså antingen tills att du lägger brevet på posten eller tills att kunden erhållit brevet. Fördelen med att mäta leveranstid tills när utleverans påbörjas är att leveransen kan ta olika lång tid beroende på var kunden finns, eller andra kundspecifika önskemål.

Utav dessa leveransserviceelement går det att skapa ett leveransserviceindex, där olika element får olika stor betydelse genom viktning. Viktningen bör svara mot kundernas krav.

Nu är det bara att börja mäta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>