Licensiering

Olika typer av licenser

Med bakgrund av att jag har tentamen i innovationsekonomi imorgon kommer här ett svar till en gammal tenta, vad olika licensbegrepp innebär.

  • Exclusive license – en licens där köparen är den enda som äger dess rättigheter.
  • Sole license – en licens som är exklusiv till löparen bortsett från licensägaren.
  • Simple license – en licens som säljaren kan sälja till hur många som helst.
  • Grant-back license – en licens där säljaren kräver att köparen erbjuder licens på eventuella förbättringar till säljaren.
  • Stand-alone license – en licens som är såld av en säljaren har som huvudverksamhet att erbjuda licenser.
  • Sub-license – en licens som är vidaresåld av köparen av licensen.

Svaren är saxade från facit till tentamen, som är producerat av professor Ove Granstrand inom Industrial Management and Economics på Chalmers Tekniska Högskola.

Prissättning av exklusiv licens

Inte nog med att Ove Granstrand har producerat tentor, han vet även hur prissättning av licenser ska ske så att det blir rättvist och rimligt. I alla fal när det gäller exklusiv licens. Om det skriver Ove i artikeln“Fair And Reasonable Royalty Rate Determination – When Is The 25% Rule Applicable?, LES Nouvelles, Sept. 2006, Vol. XLI, No. 3, pp. 179–181″ vilket är en mycket lättläst och bra artikel. Nedan följer en kort sammanfattning.

Utgångspunkten är att licensköparen och licenssäljaren ska ha samma avkastning på investerade resurser, d.v.s. samma RoI. Det innebär att om licensen som säljs är på en produkt där det är mycket utveckling kvar ska köparens royalty vara liten, motsatt förhållande råder om licensen avser en färdigutvecklad produkt.

Matematiskt uttryckt, där L är kostnaden för licensen, I investeringen, b köpare, s säljare:

Vinst köpare

Vinst säljare

RoI köpare

RoI säljare

eftersom ansatsen är att RoI ska vara lika för båda parter ges följande:

Rättvis royalty

Det här är en förenkling utan diskontering som dock tydligt förklarar idén. Om hänsyn tas till diskontering, diskonteras de olika flödena. Förekommer osäkerheter, kompliceras nödvändigtvis inte modellen, utan royaltyn baseras på väntevärdet / förväntade värdet av de diskonterade flödena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>