Priselasticitet

Elasticiteten av något avgör hur känslig en variabel, y, är med avseende på förändringar i en annan, x. Elasticiteten betecknas ε, och beräknas  ε = (dy/dx) / (y/x) vilket är detsamma som (dy/y ) / (dx/x). Anledningen till division med y/x i första fallet är för att elasticiteten ska vara i normaliserad så att den blir enhetslös. Elasticiteten nedan demonstreras med avseende på priselasticitet – vad händer med efterfrågan om vi höjer priset. Priselasticitet beräknas ε = (dq/dp) / (q/p).

  • Negativ priselasticitet – höjt pris minskar antalet köpare, betecknas i regel utan minustecken.
  • Positiv priselasticitet – höjt pris ger fler köpare, kallat Giffen vara(mycket sällsynt).

En vara sägs vara elastisk när |ε| > 1, enhetselastisk när |ε| = 1 och oelastisk när 0 < |ε| < 1.

Potatis

Ett exempel på Giffen vara som du kanske tänker på är exklusiva bilar eller klockor, men så är inte fallet, därför det höjda priset förändrar varans uppfattning. I regel är det mycket svårt att komma på exempel, men ett exempel är höjt pris på potatis i fattiga områden. Det höjda priset bidrar till att de fattiga inte längre har råd att köpa komplementvaror vilka de ersätter med mer potatis.

Detta skrevs med bakgrund av att jag inte förstod hur pris- och utbudselasticitet beräknas och med inspiration av kursen ekonomisk analys 3: innovationsekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>