Banprofil Skatås 18km

En banprofil och bansträckning för Skatås 18 km skogsstig. Banprofilen är något skev (den börjar och slutar på olika höjd) men visar ganska bra hur banprofilen ser ut. Som motionsspår är det välskött, ganska jobbigt och blött(hösten, vintern och våren). Banan går i varierande natur, från välskötta motionsspår till vackra naturstigar. Spåret utgår från Skatås och går över till Partille och ner mot Björndammen. Den totala längden är dryga 18 km, uppmätt med hjälp av GPS blev längden 18,18 km.

Bansträckning

Bansträckning Skatås 18km

Banprofil

Banprofil, Skatås 18km

5 thoughts on “Banprofil Skatås 18km

  1. hej hej!
    ser jävligt inspirerande ut det där kal. bra sida förresten! teveligt med olika saker och få veta vad du gör i ditt liv..

  2. Hej! I’ll be in Goteborg in a few weeks in would like to run on this track. Could I get the gpx file?
    Thanks

  3. Hello Franck,

    First of all, sorry for the late response – and I hope you enjoyed the track. To answer your question, I don’t have the GPX-file anymore. However, it is really easy to find the way as the track is marked with black/white symbols, and out of the 18 kms, 10 goes on the 5/10 km tracks which are well-marked. Just make sure you get to “Skatås motionscentral” and there will be a big wall / board with legends, maps, and a big watch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>