Vet du varför ett multinationellt företag ska rekrytera dig?

I mitt förra inlägg ställde jag frågan varför multionationella företag bör rekrytera svenska ingenjörer. En som tog frågan till sig är David Gustafsson, som vinklar ämnet mot att handla om att multionationella företag rekryterar rätt civilingenjörer om de rekryterar svenskutbildade. Davids argumentation bygger på att svenskar historiskt sett har bättre idéer och söker fler patent än ingenjörer från Sri Lanka.

Jag tycker Davids argumentation behöver kompletteras. För det finns många andra goda anledningar för multionationella företag att anställa svenskutbildade ingenjörer, trots att de är väldigt mycket dyrare än motsvarande ingenjörer från Sri Lanka. Att inte argumentera för detta som civilingenjörsstudent vore nämligen dumt, något som David också påpekar. Jag är själv student på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på Chalmers.

Bakgrunden till att Davids argument behöver kompletteras är att statistiken som visar att svenska ingenjörer söker fler patent är svår att verifiera. Detsamma gäller att svenskar historiskt sett har bättre idéer. Det jag framför allt önskar med denna artikel är att komplettera den argumentation David för.

Statistiken för att svenskar söker fler patent bygger på något som kallas första sökande. Det kan finnas mängder av anledningar till att detta sker i Sverige och inte Sri Lanka. Troligt är att just sådan produktutveckling historiskt sett varit förlagd till Sverige. Detta med bakgrund av att vi har en lång tradition av högre utbildning, fram för allt med avseende på ingenjörsvetenskap. Detta kunnande har troligtvis bidragit till att multinationella företag förlagt sin verksamhet i Sverige, i verksamheten har det sedan byggts upp ytterligare kunskap som inte är lätt att flytta på – trots att ingenjörerna på Sri Lanka idag har samma kunskap som nyexaminerade från Sverige. Frågan är då, kommer multinationella företag, även efter att de stängt sina svenska avdelningar – i sken av den globala lågkonjunkturen (som det talas om) – att bygga upp sin verksamhet i Sverige eller kommer det att ske utomlands?

Att svenskar historiskt sett har fler goda idéer är lätt att säga när vi bor i Sverige där våra inhemska idéer logiskt uppmärksammas mer än utländska. Sällan pratas det om vad som är skapat i andra länder. Kort sagt, vi har för lite information för att kunna säga att svenskar har bättre idéer. Detta trots att svenskar genom tiderna har kommit med många bra idéer; skiftnyckeln, dynamiten, kullagret, trefassystemet, turbomotorn. Att Sri Lanka saknar (?) nobelpristagare tror jag i mångt och mycket beror på att de som delar ut nobelpriset åtminstone förr representerade västvärlden tillsammans med att Sri Lanka – och många andra länder i Asien – utvecklats på senare tid.

Likväl säger historiken föga om framtiden. En parallell skulle kunna vara att jämföra japansk och amerikansk massproduktion. När Toyota började sin massproduktion av fordon strax efter andra världskriget var de tio gånger mindre produktiva än motsvarande amerikanska producenter men redan 1956 var Toyota förbi eller åtminstone på samma nivå. De amerikanska fordonstillverkarna hade knappt förbättrats sen 1930-talet! Lika “farligt” är det kanske att göra distinktionen på developed och developing countries?

Trots allt, David har åtminstone tagit ett första steg mot varför svenskutbildade ingenjörer är bättre än andra. Den erfarenhet och kunskap som finns hos nationella företag och som smittar av sig på såväl de anställda som svensk utbildning tror jag bidrar till att skapa dyra svenskutbildade ingenjörer som är eftertraktade av multionationella företag.

Fortsättning följer… för ännu är inte alla argument på bordet till varför multinationella företag ska rekrytera svenskutbildade civilingenjörer och i synnerhet mig.

Varför rekrytera svenskutbildade ingenjörer?

Fredrik Härén besökte en arbetsmarknadsdag i Lund på vilken han ställde frågan:

Kan du ge mig ett enda vettigt argument till varför ett stort multionationellt bolag, som t.ex. det amerikanska Volvo, eller det amerikanska SAAB, eller det schweiziska ABB, eller det engelska AstraZenica eller det amerikans Pharmacia ska ta och anställa en enda av er, när man kan få personer som de här [visar bild] som sitter på Sri Lanka, som har samma datorer som du har, som har samma böcker, samma utbildning som du har, är bättre på engelska, är mycket mer motiverade än du är och jobbar för 18 kronor timmen?

Frågan finns återgiven på video från när Fredrik hade ett föredrag på kunskapens dag vilken jag tidigare har skrivit om. Ja, så varför ska ett multinationellt företag rekrytera dig? Ge mig din åsikt!

Om globalisering i ljuset av förnyelse, kunskap och kreativitet

I dessa dagar av konjunktursvängningar är det extra intressant att prata om behov av förnyelse. Är det läge att skydda det gamla och hittills framgångsrika eller måste vi lyfta blicken högre och titta in i framtiden?

Det är till viss del vad Fredrik Härén talade om på Kunskapens dag den 12 september 2007. Mest av allt skulle nog Fredrik säga att han pratar om kreativitet. Mycket illustrerades genom att Sverige jämfördes med andra, s.k. u-länder / developing countries. Kreativitet är starkt förknippat med begreppet kreativ förstörelse, som Joseph Schumpeter myntade 1942. Kreativ förstörelse är den process som inifrån ständigt revolutionerar ekonomins struktur genom att förstöra det gamla och skapa nytt. Enligt Schumpeter hänger kreativ förstörelse och tillväxt ihop!

Fredrik Härén är en utmärkt retoriker som förstår innebörden av att allvar och allvarlig är olika saker, att det går att prata allvar utan att vara allvarlig. Nedan är två klipp från när Fredrik pratade på Kunskapens dag. (Klippen är ca 50 minuter tillsammans och absolut sevärda, speciellt om du är student!)

Att skriva CV och personligt brev

Ibland är det väldigt viktigt att skriva bra ansökningsbrev. För att lyckas med CV och personligt brev handlar det om att träna och få återkoppling av andra. Sen 2005 har jag stundtals skrivit ansökningsbrev av olika sorter och i denna bloggpost tänker jag dela med mig av ett par ansökningsbrev och mina erfarenheter. Dela också med dig av dina erfarenheter och tips genom att kommentera!

Mitt första CV

Mitt första CV skrev jag när jag studerade på Göteborgsregionens tekniska gymnasium (GTG) 2005. Det skulle följa en strikt mall och kändes krystat att skriva. I efterhand kan jag konstatera att det var en bra övning, speciellt den möjlighet till återkoppling som gavs av svenskläraren. CV:et skulle också skrivas på engelska, något jag aldrig mer gjort, i efterhand hade det vart klokt att fortsätta även med engelska ansökningsbrev! CV:na visar också att man måste börja i någon ände, ett dåligt CV är bättre än inget alls!

Mitt första personliga brev

Mitt första personliga brev skrev jag också på GTG, i början av 2006. Jag skulle använda mig av en annons och sedan skriva ett fiktivt ansökningsbrev. För uppgiften var det viktigt att använda den information som gavs i annonsen och i annat informationsmaterial för att rikta ansökan, vilket generellt vid ansökningar är viktigt. I detta brev finns det klara förbättringsområden. Notera att innehållet i brevet är påhittat även ifall vissa delar överensstämmer med mina erfarenheter.

Mitt första riktiga ansökningsbrev

År 2007 var det äntligen dags att göra en riktig ansökan för feriearbete på Volvo Personvagnar! I efterhand fick jag veta att de endast önskade ett enkelt CV, men jag ångrar inte att jag också skrev ett personligt brev. Det ansökningsbrev som riktade sig mot produktion resulterade i ett arbete som montör på Volvo personvagnars motormonteringsfabrik i Bulycke.

Det som är bra i dessa brev är att de är riktade mot Volvo och den specifika tjänst jag söker. Att skicka samma ansökningsbrev till olika jobb är en dålig idé.

Jobbrelaterade ansökningar 2008

Våren / vintern 2008 pumpade jag ur mig ansökningar. Tyvärr glömde jag att skicka in ansökan till SKF och min ansökan till SJ strulade, då de använde något webbaserat system. Kort sagt, skriv din ansökan i god tid och kolla in hur ansökningsförfarandet går till innan du skapar ett snyggt brev!

Ansökningsbrevet till SJ är riktat mot att de söker medarbetare som är serviceinriktade och att SJs övergripande mål är att erbjuda det bästa bemötandet i branschen. Brevet till SKF och Volvo har en stilig och lättöverskådlig layout. I efterhand kunde breven till Volvo och SKF i större utsträckning pekat på vilket sätt jag kan bidra till SKF och Volvo. SJ brevet är kanske lite överdrivet?

Ansökan till World Wide, Chalmers utbyte

Bland de tidigare ansökningarna jag presenterat har det aldrig spelat särskilt stor roll om jag fått jobben eller inte. Det har inte vart hela världen. Att vara ledig eller att jobba. Min ansökan till utbytesprogrammet var dock viktigare. Det var hela världen. Jag ville (och vill fortfarande) verkligen åka till Singapore och studera utomlands. Därav började jag med mitt ansökningsbrev så snart jag insåg att jag uppfyllde kriterierna för att få ansöka. Ansökan utgick ifrån en förteckning över vad brevet skulle innehålla. För att göra det tydligt att alla delar var med lät jag dem stå under olika rubriker. Ett mål med brevet var också att hålla det kort och koncist. Försök hela tiden att ta bort allt som inte är väsentligt.

I och med att jag började med brevet långt innan det skulle lämnas in lät jag det mogna och fick rikligt med återkoppling från nära och kära. Jag tror det kallas iterativ skrivprocess – och vill du göra ett utomordentligt bra brev är en iterativ skrivprocess nödvändig. (Att låta brevet mogna gjorde jag genom att inte titta på det under en vecka.)

Så, vad är din åsikt, suger mina ansökningar hittills? Hur ska jag göra dem bättre? Har du några generella tips för att skriva bra ansökningsbrev? Gör jag rätt som väljer bort erfarenheter?

Dela med dig av din åsik genom att kommentera.

SEO-sunday 15/2 Kind.se

Kind har legat och puttrat i grytan lagom länge. Kind ska kryddas ytterligare framöver men har samtidigt gått att provsmaka ett tag. (Om det inte framgår vad jag menar: Kind är nu redo för lansering och har varit smyglanserat ett litet tag och det kvarstår ytterligare några förbättringar).

Kind skulle kunna handla om kindplastik. Men Kind säljer webbutveckling och internetmarknadsföring med fokus på sökmotoroptimering. Kind bloggar dessutom om webbutveckling och sökmotormarknadsföring.  Fokus är framför allt att producera ändamålsenliga webblösningar och att erbjuda en väldigt läsvärd blogg.

Kind är mitt bidrag till SEO Sunday 15/2 2009.

Andra som deltagit i dagens SEO Sunday är:

“Läs mer på vår webbplats om…” – CHARM 2009

Idag och imorgon pågår Chalmers arbetsmarknadsdagar, CHARM. Trots lågkonjunktur är det 176 stycken utställande företag på Nordens största arbetsmarknadsmässa. Volvo Group, Vattenfall, IFS, Ernst & Young, Hydro, SCA och TeliaSonera är ett fåtal exempel på utställarna.

Att gå på arbetsmarknadsmässa är inte lätt. Det krävs att man har ett tydligt mål med besöket. Helst ska man redan innan läst på om de olika företagen och vad de gör. Mitt mål under den knappa timmen jag besökte mässan idag var att få kontakt med svenska företag med verksamhet i Singapore. Med kontakt menar jag kontakt med någon som arbetar i Singapore eller kan hänvisa mig till en person. Det är alltid bra att ha blivit hänvisad från någon.

Jag förberedde mig genom att läsa på om vilka svenskrelaterade företag som finns i Singapore. För det använde jag mig av Sveriges Ambassad i Singapore som sammanställt en lista. Förvånadsvärt få företag visste om att de hade en del i Singapore. De som trots allt visste, visste inte särskilt mycket utan gav repliken “läs mer på vår webbplats”. Hittills är undantaget Volvo Group (tror specifikt det var Volvo CE eller Volvo Buses) som lyckades hänvisa mig till en person.

Även när det gäller andra frågor är svaret ofta läs mer på vår webbplats, besök vår webbplats för att göra sommarjobbsansökan och så vidare. Nej, nu får det räcka! Imorgon tar jag med mig visitkort, marknadsför mig själv (klart… företagen får lov att konkurrera om min kompetens i sommar, nu är det företagen som för ansöka!*) och svarar på diverse frågor genom att snällt be dem besöka denna webbplats.

* För att lämna en förfrågan om att jag ska arbeta hos dig i sommar, vänligen lämna en kommentar i denna post eller kontakta mig genom t.ex. kontaktformuläret.

Filmtips flyttar…

Tidigare har jag emellanåt publicerat filmtips här. Dessa har nu blivit en egen blogg, kallad Filmtips – filmer du bör se. Hitills finns det 13 tips. Action, komedi, drama, thriller, dokumentär, crime och fantasy är de kategorier som finns hittills. Målsättningen är att vara till hjälp när du väljer film! Inga särskilt stora recensioner – det är enbart bra tips som publiceras och vill man veta mer finns en länk till imdb.

Min karriär

Jag hoppas inte att jag skruvat upp dina förväntningar. Detta är en kort och enkel historia. Inte särskilt rolig heller. Men det är trots allt historien om hur allt började. Och med allt menar jag mitt intresse för Internet, entreprenörskap och datorer.

Hur allt började

Början på min “karriär”

En mörk höstdag, året var 1995. Antagligen samma år som jag erhållit min nya fräcka cykel med limpsadel. Samma år som Göteborg – min hemstad – anordnade friidrotts VM. Det året då ett kvinnligt Marathon var 41 795 meter och inte 42 195 meter. Ett VM där Sverige inte erhöll några medaljer. Men som sagt, en mörk höstkväll ’95, när löven hade fallit och mörkret riktigt trängde in i varje vrå. Jag var åtta år och jag gick på fritids. Troligtvis höll vi på med en bok om dinosaurier, bråkade eller skrev ner vilka vi tyckte om på lappar för fritidsledarna och skrattade högt när ledarna läste upp att Fabian tyckte om Emil – varpå ledaren påpekade att det inte går för sig, alltså inte att vi skrattade, utan för Fabian att tycka om Emil. (Inget ont om ledaren, den tänkte sig nog bara inte för som man gör idag, 13 år senare.) Att det egentligen stod Emelie på lappen är en annan historia. Det är ungefär vad jag minns.

Bortsett från en ack så viktig detalj, i ena hörnet av vår källarlokal stod en dator. Den var grå. Datorn hade inte bara tjockskärm utan även Super Mario. Fritidsledarna gjorde allt för att hindra oss från detta verklighetsfrämmande våldsspel, de hade t.o.m. bytt namn på spelet. Men det dröjde inte länge förrän vi, eller snarare en vän insåg att det fanns Super Mario på datorn. Plötsligt satt alla som klistrade. Det var roligt och riktig glädje att få spela Super Mario.

Men allt kan inte bara vara frid och fröjd.  En vacker och solig höstdag upptäckte vi i fasa att meddelandet i startprompten var bytt. Bytt till något halvobskyrt för ett barn i åttaårsåldern. Fritidsledarna visste inte hur man bytte tillbaks. Jag visste att en av mina – på fritids – bättre vänner hade gjort detta. Det var då det började lysa i mina ögon, jag vill också kunna – det var riktig glädje. Och på den vägen är det…

Som en klok man en gång sade, det gäller att börja tidigt.

Historien fortsätter

Historien har sedan gått via porrsurfande på ett mellanstadiums bibliotek som introduktion till Internet (på tal om riktig glädje), till en väns bredband, till webbutveckling, till ISDN, via böcker av Jesper Ek, Eva Von Pepel och andra om bl.a. HTML, XHTML, CSS, XML, ASP och JavaScript. När jag sedan många år senare började på högskola och lärde mig Java med allt vad det innebär insåg jag direkt att jag tidigare inte kunnat programmera (och att det mest intressanta var internetmarknadsföring). Det var samma år, 2006, som jag började köpa domäner, vilket jag tycker är en rolig hobby. År 2007 kom att bli det år då jag började publicera egna webbsidor – det var först då jag skaffade ett webbhotellskonto. År 2007 är också det år då jag sålde min första domän. I slutet av sommaren 2008 publicerade jag min första webbplats vilken bär sina egna kostnader – dock inte mina kostnader.

Jag är kanske ännu ingen entreprenör – eftersom jag inte tjänar mer pengar än en lyxig kopp kaffe i månaden – men det är något jag arbetar på. Men… Nu har jag äntligen skrivit denna obligatoriska “självbiografi”. Nu finns det inte längre några spärrar för att lansera större projekt och bli entreprenör på riktigt, att bli framgångsrik på riktigt. Ett av alla de grundläggande krav för att bli en framgångsrik internetentreprenör är nämligen en självbiografi. Något annat som man måste förstå är

Vikten av att dricka mjölk

Jag tänkte också, när du ändå tagit dig ända hit, berätta om vikten av att dricka mjölk. Mjölkdrickande i unga år är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna lyckas med entreprenörskap på Internet.

Jag hade en önskan – att få bredband. Jag var tonåring. Hur mycket jag än bad om att få bredband (och trots att kostnaderna för ISDN översteg bredbandskostnaden) vägrade min kära far att införskaffa bredband. Jag bad honom varje dag i ett halvår. En dag rann bägaren bokstavligen över hos mig efter en het diskussion. Diskussionen var antagligen inte så het egentligen, jag presenterade varför vår familj borde skaffa bredband och min far brydde sig troligtvis inte ens om att svara. På tal om bägaren som rann över och vikten av att dricka mjölk. Jag bestämde mig. Jag tog sats och hoppsan – jag hällde ett glas mjölk över min fars kala huvud i hopp om att få bredband. Vad jag ångrade mig. I vilket fall som helst, det dröjde inte länge efter incidenten tills vår familj hade bredband – en förutsättning för min utveckling.

Tack.

Läs mer om mig idag.

National University of Singapore! Nominerad :)

Jag har av Chalmers blivit nominerad till att få åka till National University of Singapore (NUS) på ett studerandeutbyte, kallat World Wide (f.d. fjärde året utomlands), under 10-12 månader från juni 2009 till juni 2010. För detta är jag väldigt glad och lycklig. Det enda som nu krävs är att NUS accepterar mig som student och det tror jag inte kommer vara några problem.

Singapore skyline

Singapore ligger 137 km norr om ekvatorn i Sydostasien. Temperaturen varierar mellan 22 och 34 grader C. (Lägsta / högsta temperaturen  som någonsin rapporteras är 18,4 / 37,8 grader C). Luftfuktigheten är hög, men som alltid, en vanesak. Singapore är en transporthubb med närhet till dykning och solstränder i hela Sydostasien. Möjlighet till vandring på Borneo och mycket annat. Detta ska bli spännande!

Ansökan till Chalmers kan liknas vid ett inträdesprov, det är nu det riktiga arbetet påbörjas. Stipendier ska sökas, ja, det vore inte fel att få sin vistelse betald(!). Ansökningar till NUS ska skickas in. Vaccinationer ska tas. Telefonabonnemang sägas upp.

Singapore

Att jag skulle bli nominerad är något jag för två dagar sedan skulle tro var ytterst osannolikt, inte för att jag inte vore en bra kandidat och lämplig ambassadör för Chalmers – utan för att jag inte har höga betyg. Något som enligt de tidigare sökande skulle väga mycket tungt. Det är antagligen tack vare mitt  ansökningsbrev jag är en av de fem sökande som i hård konkurrens blivit nominerad. Trots allt… Jag står nu inför det jag anser kommer att bli något av den bästa möjligheten och upplevelsen jag någonsin haft.

1) Att leva och bo i Singapore

2) Möjlighet att resa i Asien

3) Studera utomlands på ett universitet i yttersta världsklass.

* bilderna är tagna från Flickr och dera Creative Common-licens.

David skriver också om att han blivit nominerad till ett utbytesprogram, i hans fall University of New South Wales, Australien. Bra jobbat! En annan som liksom David åker till Australien är Sebastian Johnsson, han ska dock inte plugga!

Kind – webbutveckling och sökmotormarknadsföring

Utvecklar nu Kind.se på deltid. Kind ska erbjuda webbutveckling och sökmotormarknadsföring. På webbplatsen ska det finnas en blogg som ska handla om sökmotormarknadsföring och webbutveckling. MEd sökmotormarknadsföring avser jag optimering (såväl on-page som off-page) och sökmotorannonsering. Tanken är att kunder ska komma via sökmotorer och rekommendationer, inte via klassiskt sälj utan enbart via webbplatsen. De två faktorer som jag har identifierat som viktigt på webbplatsen är tydliga kontaktvägar och att visa vilka tjänster Kind erbjuder.

Ännu så länge ligger inget live. Release-datum ska, om allt vill sig väl, vara första februari – SEO-sunday åttonde februari. Jag har redan nu producerat ett förslag på logotyp (och skissat på en enkel design). Pilen ska ska illustrera utveckling och ett steg i rätt riktning. Det kursiva i:et står för information och internet.

Kind logotyp

Övrigt:

Jag har inget registrerat företag med namnet Kind. Inte under något annat namn heller, det kommer – när det behövs. Vad Kind betyder har jag ännu inte bestämt, vad sägs om Karl’s Industries eller Karl’s Internet Development?

Eftersom det viktigaste vid webblanserignar är release-fester är här info om den. Har du inte fått någon inbjudan kan du kontakta mig så att du kommer in på Café Opera alternativt känna dig som alla andra – för det finns ingen release-fest. (Men… kommer du förbi mig och länkar till bloggen ska jag i den utsträckning det är möjligt bjuda på bubbel-vin eller annat substitut, hör dock av dig först).