Alternativ för reseaffiliates hos TradeDoubler

Jag hade svårt att få ett grepp om alternativen för reeseaffiliates hos TradeDobuler, därför sammanställde jag en lista med ersättning och typ av program. Min tro är att listan även kan hjälpa andra och att publiceringen med kommentarer skapar ett större värde, därav är kommentarer extra varmt välkomna. En vision vore möjlighet att sätta betyg på olika partners.

Totalt har jag hittat 26 st partners hos TD med relevant inriktning i kategorin Resor & Äventyr (d.v.s. flyg, resa, hotell, hyrbil, paketresor och äventyr). Dessa är:

 • Doodle, SuperSaver, MrJet Ebookers, Ving, Holidays Auto, Travellink, Ticket, KLM, Resfeber Sverige, Travelstart, seat24, Flygvaruhuset, Scandic Hotels, Luftgrop, HotelConnect, Terminal A se, HotelSpecials, Hotels.com [SE], Bedfinder SE, Budjet, Big Travel, Bokahotell.se och Expedia.

Jag har valt att fokusera på fyra områden, flyg, paket (inklusive charter), hyrbil och hotell, flera av partnerna betalar även för andra saker, såsom nyhetsbrev och äventyrsbokning.

Omfattning av partners erbjudande

Här framgår, vad jag uppfattat som, grundläggande information om respektive partners erbjudande.

Partner Flyg Hotell Hyrbil Paket Bonusmål Segmentmål iSale Cookie tid
Doodle Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 30
SuperSaver Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 45
MrJet Ebookers Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 30
Ving Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 15
Holiday Auto Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja 45
Travellink Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 30
Ticket Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 45
KLM Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.u.
Resfeber Sverige Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja i.u.
Travelstart Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 30
Flygstolen Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej 45
Travelpartner Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja i.u.
Seat24 Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 45
Flygvaruhuset Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 45
Scandic Hotels Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja i.u.
Luftgrop Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej i.u.
HotelConnect Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej i.u.
Terminal A se Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 45
HotelSpecials Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja i.u.
Hotels.com [SE] Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej i.u.
Bedfinder SE Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja i.u.
Budjet Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 24
Big Travel Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.u.
Bokahotell.se Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 45
Expedia Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 30

Det framgår att de som har bredast erbjudande är MrJet Ebookers, Travellink, Resfeber Sverige och Travelstart då de har erbjudande inom alla de fyra fokusområdena flyg, hotell, hyrbil och paket. Därefter kommer SuperSaver, Ving, Flygvaruhuset och Luftgrop som har erbjudande i tre av de fyra kategorierna. De mest förekommande erbjudandena är flyg och hotell.

Ersättning

Flyg

Partner iFlyg Flyg iLågpris Lågpris Last Minute Lead
Resfeber Sverige
67 200 10
Doodle
50 200
Big Travel
200 100
Travellink
60 150
Seat24
150
MrJet Ebookers
40 140
Flygvaruhuset
70 135
Travelstart
30 130 15 50
Ving
130 60
Travelpartner
50 110
Budjet
110
SuperSaver
55 100
Ticket
100 50(charter?)
Flygstolen
100 0,5
KLM
50
Terminal A se
155 155
Luftgrop
3

Med Leads menar jag genomgående nyhetsbrev, medlemsregistrering eller dylikt som utförs på partners webbplats.

Hotell

Partner iHotell Hotell Lead
Resfeber Sverige
67 200 10
MrJet Ebookers 60 200
Travellink
60 150
Ving
150
Scandic Hotels
30 120
BokaHotell.se
6% 110
SuperSaver
50 100
HotelSpecials
30 90
Flygvaruhuset
25 50 2
HotelConnect
10%
Hotels.com [SE]
9% 2
Expedia
7%
Bedfinder SE
3% 6%
Travelstart
2% 4%
Luftgrop
3

Hyrbil

Partner iCars Cars Lead
Resfeber Sverige
67 200 10
Travellink
50 200
MrJet Ebookers
40 200
Holiday Autos
90 180 15/3(iLead)
Travelstart
1% 5%
Expedia
6%
Luftgrop
3

Paket

Partner iPaket Paket Lead
Resfeber Sverige
100 300 10
Travellink
100 280
Ving
250
MrJet Ebookers 60 200
Travelstart
40 180
Flygvaruhuset
70 160 2
ticket
150 4
SuperSaver
60 130 2
Flygstolen
15 0,5

Med paket menar jag det som kallas paket och charter.

Slutsats – diskussion

Att titta enbart på vilken ersättning ett program har ger en felaktig bild av hur mycket du kommer tjäna på ett program. Resfeber Sverige utklassar motståndarna när det gäller ersättningsnivåerna i alla kategorier, tittar vi på antalet grafiska element så har resfeber näst flest, 99 stycken, gentemot MrJet Ebookers som har 107 stycken. Ett frågetecken kring Resfeber Sverige är deras Cookie-tid. Hos Resferber Sverige finns möjligheten att skapa egna länkar och produktlänkar, vilket dock många av de som erbjuder högre ersättning gör. Men oavsett om Resfeber Sverige erbjuder bäst ersättning så är det till slut hur väl deras erbjudande passar din sida och hur väl programmet lyckas konvertera som räknas. En aspekt som väl knyter an till hur väl ett program konverterar är hur bra deras erbjudanden är, bra produkter säljer sig själva. Resfeber erbjuder t.ex. inte alltid de billigaste flygbiljetterna vilket gör att de kan hålla högre ersättningsnivåer än konkurrenter. MrJet Ebookers, Doodle, SuperSaver, Travellink och Travelstart är partners som i de allra flesta fall erbjuder billigare flygbiljetter än Resfeber, vilka jag som kund mycket hellre skulle köpa och således möjligheten att generera ersättning till dig.

Sammanställning av de olika partnerna inom flyg, hotell, paket och bil borde utgöra en bra grund för att sovra bland eventuella samarbetspartners, för när allt kommer omkring är man ändå tvungen att att testa live. (Så till vida att du inte sitter på datan som berättar vilket program som universiellt konverterar bäst?)

5 thoughts on “Alternativ för reseaffiliates hos TradeDoubler

 1. Hej Karl.

  Kul kväll igår :) Riktig hit…
  När jag söker resor har jag nog främst använt mig av charterbolagens sök. T.ex. Ving och fritidsresor som jag tycker har fina gränssnitt.
  Jag brukar också söka direkt hos flygbolag. Ryan Air t.ex. har billiga flyg och en integrerad tjänst för att hitta hotell. Jag inbillar mig också att det är billigare att gå direkt till flygbolagen?

 2. Flygbiljettpriserna varierar beroende på varifrån du kommer. Börja först med att gå in på Resfeber.se, sök på resa Stockholm – Delhi, någon gång i december till någon gång i januari, gör sedan samma sökning på flygresor.se, du kommer då se att det skiljer flera tusen kronor mellan Resfebers pris som du fick nyligen och det du får på flygresor.se. Flygresor och liknande flygprissökmotorer synliggör all information till kunden och således blir även konkurrensen större, varför det borde bli ett lägre pris.

  Det ryktas dessutom att en aktör oetiskt har haft vissa problem, genom att de lagt på extra avgifter för de som kommer via annonsör, dock frivillig att välja bort, men då försvann också ersättningen till affiliate, tror dock det är åtgärdat nu.

  Ingångsväg spelar alltså stor roll, jag tror att du i de allra flesta fall erbjuds mer konkurrenskraftiga priser om du kommer från en annonsör.

  Ryan Air erbjuder vad jag vet inga annons-program, det är väl lite av deras business modell.

 3. Det viktigaste att titta på när det gäller att välja rese program inom Tradedouler är ett programs EPC (earnings per click)

  Tradedoubler skickar med jämna mellanrum ut emails till sina publishers där de berättar om EPC inom olika segment.

  Inom resebranschen ligger Supersaver, Seat24 och Travellink högst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>