Calcutta och Buenos Aires

Två städer på 16522 kilometers avstånd är Calcutta och Buenos Aires. Om dessa två städer har Round.se publicerat två reseguider, de återfinns på calcutta.se respektive buenos-aires.se. Förhoppningarna med dessa två reseguider är att ge information som bidrar till att förbättra resenärens upplevelse. Det har konkretiserats i information om

  • att ta sig dit (med flyg, buss eller båt?).
  • att ta sig runt i staden.
  • vad som finns att göra.
  • vad för boende som finns.
  • vad olika saker kostar.

Om Calcutta

Calcutta, även kallat Kolkata, ligger i nord-östra Indien och beskrivs ibland som världens smutsigaste stad. Calcutta har en omvälvande och omfattande historia. Från att ha vart Indiens huvudstad, centret för modern utbildning, medicin, kultur och politik till att bli drabbade av ekonomisk stagnation efter att britterna lämnade Indien 1947 för att år 2000 vända motgångarna till stark tillväxt. Calcutta har nordöstra Indiens ända internationella flygplats och är där ekonomiskt centrum. Utvecklingen medför i sig att öknamnet som världens smutsigaste stad inte riktigt förtjänar sin plats, men likt övriga Indien är problematiken med urbanisering, föroreningar och fattigdom stora.

Calcutta är på frammarsch!

Om Buenos Aires – en stad som aldrig sover

Buenos Aires är Sydamerikas kulturhuvdstad, pulserande kulturliv, dygnet runt, året runt, med över 150 biografer, 190 teatrar och 120 museum. Därtill kommer ett stort utbud av kaféer, bokaffärer och restauranger. Behöver jag nämna att världens bästa kött finns i Buenos Aires?

Under större delen 1900-talet har Argentina varit en av världens rikaste nationer. Detta förändrades på 1990-talet när inflation steg, utlandsskulderna ökade och exporten minskade vilket drev Argentina till ekonomisk krasch. Då Buenos Aires är Argentinas ekonomiska centrum påverkades staden stort. Följden för oss är dock skön, Argentina upplevs som en europeisk storstad fast väldigt billig. Något mindre roligt är att fattigdomen är utbred, åtminstone i stadens utkanter. Sedan 2003 har utvecklingen vänt, exporten har ökat och…

Buenos Aires med Argentina är på frammarsch!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>