Nytt år och nya möjligheter

Föregående år var bra. Detta år ska bli ännu bättre. Nytt år – nytt liv?

En grej som tydligen är ganska bra är att skapa mål, det är ju t.ex. omöjligt att veta huruvida jag uppnått mina mål utan att skapa några. Kort sagt, utan att säga vad jag vill uppnå är det svårt att uppnå det.

Det har sällan varit större problem med min inre motivation när det gäller webbprojekt – jag tycker det är kul att skapa och se vad jag kan göra. Det har däremot varit svårare att hitta en inre motivation för att studera. Pengar och framgång är tyvärr inte starka drivkrafter för att ständigt övervinna de möjligheter som överöser mig.

Money and glory may come as a result of passion!

Trots att januari nästan har passerat presenterar jag här mina webb-relaterade mål. Förhoppningsvis blir detta också någon sorts “tasklist” så att jag kan beta av dessa i en väldig fart nu!

Långsiktiga mål (8-20 månader):

 1. Övergå till en VPS (virtuell privat server) med bra skalbarhetsmöjligheter. Testa någon sorts cloud-computing (“molnet”).
 2. Skapa rutiner för backup av dator, databaser och webbplatser.
 3. Införa riktlinjer för domäninnehav och förbättra rutiner kring hantering.

Mål för 2009:

 • Publicera kvartalsrapporter. Innehållande:
  a. – realiserade inkomster och utgifter,
  b. – mål för kommande kvartal och
  c. – måluppföljning
  d. – nya projekt, gamla projekt och dess utveckling
 • Läsa en bok om PHP5.

Mål för Q1, 2008-01-01 – 2008-03-31:

Målen är ordnade i någon slags prioriteringsordning, där jag på vägt samman en kul och måste-faktor. Tanken är att målen ska vara lätta att förstå, realistiska och mätbara.

 1. Inventera domäninnehav. Ta med uppgifter om utgångsdatum, registreringsdatum och registrator.
 2. Utveckla två befintliga resmålswebbplatser, lägg till minst 5 artiklar vardera. Respektive resmål ska hamna på topp-5 vid sökning hos svenska Google. Se över WP-design, dock inte krav på radikala förändringar.
 3. Utveckla Grand Escala till att innehålla minst en artikel om Grand Escala, tre artiklar om Spanien, två om spel på casino (allmänt, t.ex. om spelformer, blackjack, maskiner, poker) och en om casinon runt om i världen (om t.ex. casinon i Las Vegas eller allmänt om var det finns casinon). Webbplatsen ska hamna på topp-3 vid sökning på svenska Google.
 4. Utveckla 1 tjänsterelaterad webbplats innehållande information om webbutveckling och marknadsföring (sökmotormarknadsföring, sökmotoroptimering, sociala medier).
 5. Utveckla 1 webbplats innehållande information om miljö i industriell verksamhet, fram för allt miljöanpassad logistik.
 6. Utveckla 1 webbtjänst relaterad till kurser på högskolor.
 7. Utveckla tre andra resemålswebbplatser med att innehålla grundläggande information om respektive resemål. Integrera andra inkomstkällor än Google AdSense i de nya samt befintliga.
 8. Titta på Adsense och Analytics MAX en gång per dag. (Lite svårt att mäta, men jag tänker försöka)
 9. Skapa en WordPress Widget.
 10. Genomföra/Påbörja ett webbprojekt tillsammans med andra.