Grammatik – om tempus

Ibland behöver jag kunna skilja på olika tempus. När detta behovet uppkommer är det väldigt pinsamt att inte kunna vad de olika formerna heter. De olika tempusen presenteras nedan, en gång och för alla.

  • Presens – tempus för nutid. Exempel: Karl går upp för gatan.
  • Preteritum (av många kallat imperfekt, dock “felaktigt”) – tempus för förfluten tid. Exempel: Karl gick upp för gatan.
  • Perfekt- tempus som bildas med har plus supinum*. Exempel: Karl har gått upp för gatan.
  • Pluskvamperfekt – tempus som bildas med hade plus supinum*. Exempel: Karl hade gått upp för gatan. Pluskvamperfekt används vanligen om man vill referera långt tillbaks i tiden, exempel: Karl hade gått upp för gatan innan han köpte nya skor. Isak spelade shack innan han hade gått och lagt sig.
  • Futurum – tempus för framtid. Futurum bildas framför allt med hjälp av kommer att plus infinitiv**, exempel: Karl kommer att gå upp för gatan.

Informationen är delvis hämtad ur Gösta Åbergs Handbok i Svenska.

*Supinum är en verbform, t.ex. gått, läst, hoppat, seglat, ropat, rest.

**Infinitiv är verbformen som står i lexikon, t.ex. gå, läsa, hoppa, segla, ropa, resa.

Svenskt – Engelskt lexikon

Det händer ofta att jag vill översätta något från svenska till engelska eller engelska till svenska. Det går att ta fram ett bok-lexikon, men att slå upp ord i alfabetisk ordning är något datorerna gör mycket bättre. Lexin Svenskt-engelskt lexikon erbjuder denna webbtjänst, men då det innehåller ett begränsat urval av ord är det inte alltid den räcker till.

Nu har däremot Norstedts tagit steget in i den digitala tidsådran, och lanserat Norsteds engelska ord,  på nätet (du minns säkert deras randiga lexikon från gymnasie- eller högskoletiden) vilket är fritt tillgängligt. Norstedts engelska ord på nätet är extra bra då det är mer komplett än deras vanliga lexikon eftersom det uppdateras kontinuerligt och dessutom innehåller en bra sökfunktion. Testa själv!

Andra alternativ är Nationalencyklopedin och Wordfinder, dock kostar dessa två alternativ kosing.